1. Teoretická část: Specifika reklamní režie 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Specifika reklamní režie 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babinec, Petr
dc.contributor.author Hověžáková, Ilona
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37088
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je specifikace reklamní režie a vývoje reklamy z pohledu reži-séra. V jejím obsahu nalezneme teoretické základy pro tvorbu reklamního sdělení, které prodává ale také nezbytné znalosti a kvality reklamního režiséra. To vše je doplněno o teorii psychologie reklamy, která je nezbytností pro pozitivní ovlivnění diváka a tím i jeho kupního chování ve spojitosti s propagovaným produktem. Úvod práce seznamuje s reklamou z marketingového hlediska. Práce se dále rozvijí a popisuje celkový proces přípravy reklamy a práci reklamního režiséra.
dc.format 43
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reklama cs
dc.subject Režie cs
dc.subject Reklamní režisér cs
dc.subject Psychologie reklamy cs
dc.subject Advertising en
dc.subject Directing en
dc.subject Advertising director en
dc.subject Psychology of advertising en
dc.title 1. Teoretická část: Specifika reklamní režie 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Specification of Advertising Directing 2. Practical part: Audiovisual Work of a Minimum 10 min. Directing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Černík, Jan
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated Aim of this bachelor thesis is specification of directing of advertising and advertising deve-lopment from the directors point of view. In its content we can find theoretical base for creation of promotional messages, which sells but also necessary knowledge and qualities of advertising director. All of this is supplemented by theory of psychology of advertising which is necesary for positive influencing audiance and his buing behavior in connection with product we propagate. Introduction of this thesis introduce advertising from the mar-keting point of view. Its also describing whole process of preparation of advertising and work of its director.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Directing and Screenwriting en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 41527
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
hověžáková_2016_dp.pdf 1.624Mb PDF View/Open None
hověžáková_2016_op.doc 112.5Kb Unknown View/Open None
hověžáková_2016_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account