1. Teoretická část: Zvuková režie reklamních spotů, dramaturgie a jejich samotné zvukové ztvárnění 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Zvuková režie reklamních spotů, dramaturgie a jejich samotné zvukové ztvárnění 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grečnár, Ján
dc.contributor.author Kompas, Daniel
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:35Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:35Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37098
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaobírá reklamními spoty z pohledu zvukového mistra. V první části reklamu definuje, stručně popisuje historii její audiovizuální formy, ukazuje klady a zápory distribučních platforem jimiž se reklama šíří a představuje žánrovou reklamu. V druhé části se věnuje jednotlivým prvkům zvukové dramaturgie, jimiž jsou komentář, dialogy, ruchy, atmosféry, speciální zvukové efekty a hudba. Třetí část je zaměřena na výslednou mixáž. Přílohou této práce je disk CD-ROM s reklamními spoty, které v práci slouží jako příklady
dc.format 41 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zvuk cs
dc.subject reklama cs
dc.subject reklamní spoty cs
dc.subject zvuková dramaturgie cs
dc.subject mixáž cs
dc.subject sound en
dc.subject advertising en
dc.subject commercial spots en
dc.subject sound dramaturgy en
dc.subject mix en
dc.title 1. Teoretická část: Zvuková režie reklamních spotů, dramaturgie a jejich samotné zvukové ztvárnění 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Sound Structure of Commercials, Their Dramaturgy and Sound Interpretation 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 10 mins., Sound Composition
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hruda, Pavel
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with commercial spots from the sound designers point of view. In the first part the thesis defines advertising, briefly describes the history of its audiovisual form, shows the positives and negatives ofm distributing platforms advertisement is being spread through and presents genre commercials. The second part is dedicated to individual elements of sound dramaturgy voice-over, dialogues, noises, atmospheres, sound design and music. The third part is focused on the final mix. This thesis includes an attachment in form of CD-ROM disc with commercials used as examples.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Sound Editing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 41547
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
kompas_2016_dp.zip 211.4Mb Unknown View/Open None
kompas_2016_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
kompas_2016_vp.doc 108Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account