Technologická úprava vod na vodu pitnou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Technologická úprava vod na vodu pitnou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vondruška, Milan
dc.contributor.author Marušincová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:03:25Z
dc.date.available 2010-07-15T04:03:25Z
dc.date.issued 2007-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3709
dc.description.abstract Úprava surové vody se stává celosvětovým problémem. Zdroje vod bývají mnohem více znečištěny a jejich úprava je složitější. Také nároky na jakost pitné vody se zvyšují. Tech-nologické procesy úpravy vod na vodu pitnou závisí na druhu znečištění. Mnohé z těchto metod pro úpravu jsou podobné těm, které se odehrávají v přírodě, jenže pro lidskou spo-třebu nestačí. Voda, která se dostává z úpraven ke spotřebiteli, musí splňovat ČSN 75 7111 " Pitná voda" a další závažná kritéria. Je nutné dbát na ochranu vody již u zdroje jejího odběru. cs
dc.format 28 cs
dc.format.extent 990383 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Technologická úprava vod cs
dc.subject pitná voda cs
dc.subject surová voda cs
dc.subject podzemní voda cs
dc.subject povrchová voda cs
dc.subject aerace vody cs
dc.subject koagulace cs
dc.subject sedimentace cs
dc.subject filtrace cs
dc.subject dezinfekce cs
dc.subject aktinizace cs
dc.subject chlor cs
dc.subject ozón cs
dc.subject Technological raw water purification en
dc.subject drinkable water en
dc.subject raw water en
dc.subject ground water en
dc.subject surface water en
dc.subject water aeration en
dc.subject coagulation en
dc.subject sedimentation en
dc.subject filtration en
dc.subject disinfection en
dc.subject actinization en
dc.subject chlorine en
dc.subject ozone en
dc.title Technologická úprava vod na vodu pitnou cs
dc.title.alternative Technological Changes of Water into Potable Water en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated Raw water purification is becoming a problem in the world. Resources of water are much more polluted and their purification is becoming more difficult. Demands on a quality of drinkable water are becoming much stricter. Technological processes of raw water purification into drinkable water depend on kind of pollution. Many of these methods for purification are similar to processes that can be seen in nature, but it is not enough for human need. The water that comes from water preparing plants to consumers must fulfill the standards ČSN 75 7111 'Drinkable water' and other relevant criteria. It is necessary to pay attention to protection of water at the resource of its consumption. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5303
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
marušincová_2007_bp.pdf 967.1Kb PDF View/Open
marušincová_2007_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
marušincová_2007_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account