1. Teoretická část: Odkaz generace beatníků ve filmové tvorbě 60. let. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Odkaz generace beatníků ve filmové tvorbě 60. let. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Markéta
dc.contributor.author Konečná, Miroslava
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:35Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:35Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37106
dc.description.abstract Beat generation je známá především pro své novátorství a otevřenost na poli literatury. Právě díky těmto svým charakteristickým postojům strhla tato generace lavi-nu následovníků. Jejich filozofická platforma má kořeny již u Walta Whitmana a sama dává základ hnutí hippies. Generace beatníků je nesmírně důležitým faktorem, který v padesátých a šedesátých letech utvářel Ameriku nejen skrze literaturu. V pozdějším rozkvětu se jednalo o vztah s životem a samotný způsob žití. Myšlenky, které představitelé tohoto hnutí sdělovali, ovlivnily masy lidí po celé Americe a později i Evropě. Beatnická filozofie byla pro Americkou kulturu uvolněním a v pozdějších letech se dostává na filmové plátno. Tato práce pozoruje vyprávění beatnických myšlenek filmovou řečí.
dc.format 32
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Generace Beatníků cs
dc.subject svoboda cs
dc.subject filozofie cs
dc.subject literatura cs
dc.subject Beat generation en
dc.subject freedom en
dc.subject philosophy en
dc.subject literature en
dc.title 1. Teoretická část: Odkaz generace beatníků ve filmové tvorbě 60. let. 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., režie
dc.title.alternative 1. Theoretical part: The Beat Generation Influence in Cinematography of 60´s (Mgr. Markéta Dvořáčková) 2. Practical part: Audiovizual Work or Thematic Set of Audiovizual Works, Lenght at Least 10 minutes, Screenplay and Directing (MgA. Irena Kocí, Ing. Mrg. Roman Vávra)
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Párnický, Stanislav
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated The beat generation is commonly known for its innovative attitude in the world of literature and their unique attitude inspired many followers. Their philosophical platform is rooted in the work of Walt Whitman and the beatnik artists are considered to be a foundation stone for the hippie movement. The beat generation is a very im-portant movement which formed the USA culture in the fifties and sixties not only with literature. In the later days of beatniks this meant affecting the day-to-day life of inter-ested Americans. The ideas which the leaders of this movement applied influenced masses of people and also transformed to the cinema screen. This paper observes the beatnik philosophy with the use of film language.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Directing and Screenwriting en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 41556
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
konečná_2016_dp.pdf 2.002Mb PDF View/Open None
konečná_2016_op.doc 111.5Kb Unknown View/Open None
konečná_2016_vp.doc 117Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account