[NEOBHÁJENO] Výchovný vplyv otca na sociálne prejavy dieťaťa v dospelosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Výchovný vplyv otca na sociálne prejavy dieťaťa v dospelosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gallová, Iveta
dc.contributor.author Dibalová, Renáta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:37Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:37Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37119
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá špecifickou otázkou výchovného vplyvu otca, role otca a kríze otcovskej role vo výchove detí dnešnej spoločnosti. Poukazuje na výchovné dôsledky v prejavoch detí v dospelosti. Diplomová práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časťsa venuje vymedzeniu rodiny, výchovy, otcovstva, roly otca, výchovného vplyvu otca na dieťa. Praktická časťdiplomovej práce je spracovaná formou dotazníka, kde je využitá kvantitatívna metóda výskumu. Cieľdiplomovej práce spočíva v zistení, aký je pohľad dospelého jedinca na výchovný vplyv svojho otca v ich detstve.
dc.format 85 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klúčové slová: otec cs
dc.subject rola otca cs
dc.subject výchova cs
dc.subject kríza cs
dc.subject vzor cs
dc.subject výchovný vplyv cs
dc.subject father en
dc.subject father's role en
dc.subject education en
dc.subject crisis en
dc.subject role model en
dc.subject educational influence en
dc.title [NEOBHÁJENO] Výchovný vplyv otca na sociálne prejavy dieťaťa v dospelosti
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Educational Impact of the Father on the Child's Social Manifestations in Adulthood
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the specific matter of the educational influence and role of a father, and the crisis of father's role in raising childrenin today's society. It highlights the educational consequences of children manifestations in adulthood. This thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of family, education, fatherhood, father'srole, father's educational influence on the child. The practical part is processed through a questionnaire with the use of quantitative methods of research. Aim of this thesis consists infinding out what is the view of an adult on the educational influence of their father in their childhood.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41576
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
dibalová_2016_dp.pdf 2.292Mb PDF View/Open None
dibalová_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
dibalová_2016_vp.docx 17.77Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account