1.Teoretická část: Ben Burtt - Vývoj moderního sound-designu 2.Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1.Teoretická část: Ben Burtt - Vývoj moderního sound-designu 2.Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruda, Pavel
dc.contributor.author Šenkýř, Josef
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:38Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:38Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37134
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, na téma Ben Burtt vývoj moderního sound-designu, se zabývá problematikou, vývojem a obsahem pojmu sound-design. Obsahuje jeho užití ve zvukové dramaturgii, práci zvukového-designera a technologie s jakými pracuje. Praktická část se věnuje srovnání filmů Star Wars a Wall-E, na kterých se podílel Ben Burtt, jako zvukový designér.
dc.format 31 stran, 32234 znaků
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sound-design cs
dc.subject zvuk cs
dc.subject Ben Burtt cs
dc.subject sound-design en
dc.subject sound en
dc.subject Ben Burtt en
dc.title 1.Teoretická část: Ben Burtt - Vývoj moderního sound-designu 2.Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., zvuková skladba
dc.title.alternative 1. Theoretical part: Ben Burtt - Evolution of modern sound-design 2. Practical part: Audiovisual Work or a Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 10 mins., sound design
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grečnár, Ján
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis on subject of Ben Burtt - Evolution of Modern Sound Design, deals with the development and content of the term sound-design. It contains its use in sound dramaturgy, work of the sound designer and technologies which he use. Practical part is devoted to a comparison of films Star Wars and Wall-E, in which Ben Burtt participated as sound designer.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba cs
dc.thesis.degree-discipline Audiovisual Arts - Sound Editing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 41604
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
šenkýř_2016_dp.pdf 794.3Kb PDF View/Open None
šenkýř_2016_op.doc 109Kb Unknown View/Open None
šenkýř_2016_vp.doc 106.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account