[NEOBHÁJENO] Pracovní spokojenost zaměstnanců v domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Pracovní spokojenost zaměstnanců v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Knapová, Alena
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:40Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:40Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37148
dc.description.abstract Diplomová práce si klade za cíl přispět k teoretickému a empirickému rozpracování problematiky pracovní spokojenosti. V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny pojmy týkající se sociálních služeb a pracovní spokojenosti. Dále je zde i kapitola ohledně faktorů ovlivňujících pracovní spokojenost. Cílem empirické části diplomové práce je zjistit pracovní spokojenost zaměstnanců v domově pro seniory v jednom vybraném zařízení. Dalšími cíli empirické části diplomové práce je zjistit, zda se liší pracovní spokojenost zaměstnanců v závislosti na jejich věku, délce praxe, pracovním oddělení a dosaženém vzdělání. Empirická část je zaměřena na kvantitativní výzkum pracovní spokojenosti zaměstnanců v domově pro seniory. K tomuto šetření je zvolen standardizovaný dotazník Job Satisfaction Survey.
dc.format 71 s. (95 758 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject psychologie práce cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject job satisfaction en
dc.subject psychology of work en
dc.subject welfare services en
dc.subject home for the elderly en
dc.subject burnout effect en
dc.title [NEOBHÁJENO] Pracovní spokojenost zaměstnanců v domově pro seniory
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Job Satisfaction in Employees of the Home for the Elderly
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated This dissertation aims to contribute to the theoretical and empirical development issue of a job satisfaction. A theoretic part of the dissertation is focused on definitions relating to social services and job satisfaction. This part also includes a chapter regarding the factors influencing job satisfaction. A goal of this dissertation is to explore a job satisfaction of employees at one chosen home for the elderly. Other dissertation goals are to find out if their job satisfaction depends on their age, experience, working department or attained education. An empirical part is focused on quantitative research of job satisfaction of the retirement home employees. A standardized questionnaire called Job Satisfaction Survey was used here to get the results.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41622
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-04-13
local.subject pečovatelé cs
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject care workers en
local.subject homes for the aged en


Files in this item

Files Size Format View Description
knapová_2016_dp.pdf 3.267Mb PDF View/Open None
knapová_2016_op.doc 49.5Kb Unknown View/Open None
knapová_2016_vp.docx 17.66Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account