Analýza konkurenčního prostředí podniku MP METAL

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí podniku MP METAL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Eduard
dc.contributor.author Vybíralová, Blanka
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:05:41Z
dc.date.available 2010-07-15T04:05:41Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3715
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracovat analýzu konkurenčního prostředí podniku MP METAL. Do teoretické části je zařazena portfolio analýza BCG, Porterův model pěti konkurenčních sil a analýza SWOT. V praktické části jsou jmenované analýzy propracovány tak, aby jejich výsledky pomohly pochopit současnou pozici podniku na trhu ve vztahu k jeho konkurentům. Účelem této části je také identifikovat silné a slabé stránky podniku a jeho pravděpodobné příležitosti a ohrožení. Na základě zjištěných výsledků jsou formulována vhodná doporučení, která mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku a k získání konkurenční výhody. cs
dc.format 56 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 769539 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject portfolio analýza BCG cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject konkurenti cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject Portfolio analysis BCG en
dc.subject Porter analysis of five competitive strenght en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject competitors en
dc.subject capability of competition en
dc.subject competitive advantage en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí podniku MP METAL cs
dc.title.alternative The analysis of competitive environment MP METAL company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-23
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is process analysis of competitive environment MP METAL company. In theoretical part is include Portfolio analysis BCG, Porter analysis of five competitive strenght and SWOT analysis. In practical part are elaborated specified analysis so their results help understood current position of company on the market to competitors relationship. The purpouse of this part is also identified strenghts and weaknesses of company and probably opportunities and threats. There are formuleted appropriate references in accordance with ascertainable results that can contribute to increase company capability of competition and get competitive advantage. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4745
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vybíralová_2007_bp.pdfBlocked 751.5Kb PDF View/Open
vybíralová_2007_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
vybíralová_2007_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account