[NEOBHÁJENO] Vliv vzdělání na volnočasové aktivity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Vliv vzdělání na volnočasové aktivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Matyášová, Edita
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37168
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá fenoménem vzdělání a jeho vlivem na trávení volného času dospělých. První část nám přináší teoretický pohled na tuto problematiku. Zaměřuji se zde na deskripci a specifika stanoveného tématu. Jako stěžejní jsou zde volný čas a vzdělání, dále životní styl a motivace. V druhé části je proveden empirický výzkum, v němž jsou zkoumány souvislosti mezi vzděláním a trávením volného času. Díky tomuto výzkumu jsme dospěli k závěru, že vzdělání je faktor, který velmi výrazně ovlivňuje volný čas a to, jakým způsobem ho trávíme. Výsledkem bylo nalezení mnoha společných prvků, které ovlivňují volnočasové aktivity.
dc.format 80 s.(93 907 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Volný čas cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject zájmové vzdělávání cs
dc.subject vzdělanost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject leisure en
dc.subject education en
dc.subject lifestyle en
dc.subject leisure education en
dc.subject education en
dc.subject motivation en
dc.title [NEOBHÁJENO] Vliv vzdělání na volnočasové aktivity
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Influence of Education on Leisure Activities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the phenomenon of education and its impact on a leisure time of adults. The first part gives a theoretical perspective on this problem I focus basically on the description and characteristic of this problem. The fundamental in the first part are concepts of leisure time and perception of education. In the second part is conducted empirical research in which is examined the relation between education and leisure time. With this research we found a conclusion that education is a factor strongly affecting our leisure time and the way we spend it. The result of the research was finding many common elements which affect leisure time activities.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41650
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-04-12


Files in this item

Files Size Format View Description
matyášová_2016_dp.pdf 1.936Mb PDF View/Open None
matyášová_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
matyášová_2016_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account