Vliv přípravy recyklátu na vlastnosti výrobku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv přípravy recyklátu na vlastnosti výrobku

Show full item record

No preview available
Title: Vliv přípravy recyklátu na vlastnosti výrobku
Author: Šenkeřík, Vojtěch
URI: http://hdl.handle.net/10563/37249
Date: 2010-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 154
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Při zpracování termoplastů technologií vstřikování vzniká zpravidla odpad (vtokové zbytky, neshodné výrobky, apod.), který je nutné recyklovat přímo ve výrobní firmě nebo jej nechávat ekologicky zpracovat externí firmou. Cílem disertační práce je studium vlivu způsobu přípravy recyklovaného materiálu na vlastnosti finálního výrobku. Různé technologie dělení toho odpadu produkují různě veliké částice drtě (drť nerovnoměrných parametrů). Tyto nestejnorodé částice mohou způsobit různou rychlost tavení při dalším zpracování, což může negativně ovlivnit vlastnosti budoucího výrobku. Disertační práce se zabývá praktickým využitím technologického odpadu, který vznikl při výrobě technologií vstřikováním. Tento odpad je podrcen a je tak získána drť s různou velikostí částic. Následným prosetím jsou částice rozděleny podle velikosti, na velmi jemné prachové částice až po velké částice, větší než původní granulát. Další způsob přípravy byla regranulace drtě, která by mohla přinést do materiálu další tepelně-mechanické namáhání. To může způsobit další ovlivnění vlastností. Vliv recyklace připravených drtí rozdělených podle velikosti na výsledné chování bylo porovnáváno z hlediska mechanických a zpracovatelských vlastností. Pro hodnocení struktury a složení látek budou použity metody DSC a FTIR. Testované materiály jsou konstrukční polymery, semikrystalický polyamid a amorfní polykarbonát. Recyklovaný materiál je vždy stejného složení jako původní materiál. Vybrány byly materiály, které jsou hojně využívány nejenom v automobilové průmyslu. Z tohoto důvodu byly měřeny mechanické vlastnosti při pokojové teplotě 23 °C, ale i zvýšené teplotě 60 °C a 100 °C, protože výrobky v automobilu můžou být vystaveny takovýmto teplotám. Z naměřených dat je patrné, že různá velikost recyklovaného materiálu vykazuje rozdílné výsledky. Největší změnu vlastností přináší drtě z prachových částic, naopak drtě s velkými částicemi jsou ovlivněny méně. Lze vysledoval i to, že zvolené materiály se průběhu recyklace chovají odlišně. Regranulace přinesla větší změny pouze u několika vlastností. Z výsledků jde lépe pochopit, co se děje s materiálem během recyklace a ten následně lépe využit.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
šenkeřík_2016_dp.pdf 3.869Mb PDF View/Open None
šenkeřík_2016_op.zip 424.7Kb Unknown View/Open None
šenkeřík_2016_vp.docx 15.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account