Populárně-naučná webová aplikace na téma Vznik života na Zemi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Populárně-naučná webová aplikace na téma Vznik života na Zemi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stránský, Bohuslav
dc.contributor.author Klúčovská, Silvia
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:41:49Z
dc.date.available 2016-11-28T11:41:49Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37346
dc.description.abstract Cílem mojí bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro žáky 8. třídy základních škol, která zpracovává téma vzniku života na Zemi Paleontologie. V teoretické části se zabývám výzkumem výukových pomůcek, jejich přínosem a nedostatky v digitálním pros-tředí, aktuální situací ve slovenském školství a využíváním na místní základní škole. V práci najdeme také hledáni nejvhodnějšího řešení daného tématu z hlediska používaných textových materiálů a jiných učebních pomůcek na vyučování. Praktická část je zaměřená na samotný vývoj aplikace. Výsledkem je edukační pomůcka, která poutavým a zábavným způsobem umožní žákům naučit se látku, zlepšit orientaci v probíraném učivu a ukázat tak na možnosti digitálního pokroku. Webová aplikace je zho-tovená pro počítačové zařízení.
dc.format 42 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject výuka cs
dc.subject didaktická pomůcka cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject paleontológie cs
dc.subject web application en
dc.subject education en
dc.subject learning tool en
dc.subject primary school en
dc.subject paleontology en
dc.title Populárně-naučná webová aplikace na téma Vznik života na Zemi
dc.title.alternative Popular Educational Web Application on the Theme the Birth of Life on Earth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Minor, Marek
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The aim of my work is to create a web application for 8th grade elementary school students that handles the topic of the origin of life on Earth - paleontology. The theoretical part de-als with the research of teaching aids their benefits and drawbacks in the digital environ-ment, the current situation in the Slovak education system and the use of it in the local elementary school. In this work we find the search for the most suitable solutions in terms of the topics used in the text materials and other teaching aids in the classroom. The practical part is focused on the actual application development. The result is an educa-tional utility that enables the students to learn the material in an engaging and entertaining way, improve orientation in the topics covered and pointing to the possibilities of digital progress. The web application is made for computer equipment.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 41867
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
klúčovská_2016_dp.pdf 2.676Mb PDF View/Open None
klúčovská_2016_op.doc 89Kb Unknown View/Open None
klúčovská_2016_vp.doc 86.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account