Čerpání podpor z EU v rámci rozvoje firmy ELKO EP, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Čerpání podpor z EU v rámci rozvoje firmy ELKO EP, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stachivová, Lucie cs
dc.contributor.author Švrčková, Markéta cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:16:49Z
dc.date.available 2010-07-15T04:16:49Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3737
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo na základě teoretických poznatků popsat prostředí ve kterém přidělení dotací probíhá a na základě získaných praktických vědomostí doporučit společnosti další postup pro nadcházející období. V teoretické části byly uvedeny základní informace o Evropské unii, dále přehled jednotlivých programů Evropské unie v ČR a přehled struktury čerpání dotací z fondů EU v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání. V praktické části bakalářské práce byla stručně charakterizována společnost ELKO EP, s.r.o., dále byly charakterizovány programy podpory OPPP čerpané touto společností. V praktické části bylo také provedeno celkové zhodnocení účasti společnosti v jednotlivých programech podpory a zhodnocení výhod, popř. nevýhod čerpání dotačních titulů. Na závěr byl doporučen další postup pro nadcházející období. cs
dc.format 70 s, 19 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2009167 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject evropská integrace cs
dc.subject malý a střední podnikatel cs
dc.subject CzechInvest cs
dc.subject CzechTrade cs
dc.subject Operační program Průmysl a podnikání cs
dc.subject Operační program Podnikání a ino-vace cs
dc.subject Internetová aplikace eAccount cs
dc.subject European Union en
dc.subject European integration en
dc.subject small and medium-sized enterprises en
dc.subject CzechInvest en
dc.subject CzechTrade en
dc.subject Operational Programme Industry and Enterprise en
dc.subject Operational Programme Enterprise and Innovations en
dc.subject Internet application eAccount en
dc.title Čerpání podpor z EU v rámci rozvoje firmy ELKO EP, s.r.o. cs
dc.title.alternative Drawing the support from European Union in terms of developement in the company ELKO EP, Ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vychytil, David cs
dc.date.accepted 2007-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The goal of my thesis has been intended on description of the environment in which the grants are place in, whole on the basis of theoretical observation, and on the basis of acquired practical knowledge to commend the company farther process for oncoming stage. In theoretical section were shown essential dates about European Union, hereinafter view of particular programs of the European Union in Czech Republic and schedule of the structure of EU funds grant drawing within the frame of Operational Programme Industry and Enterprise. In practical section of my thesis the company ELKO EP, Ltd has been briefly described as well as OPPP's grant-in-aid programs being drawing by this company that follows. In practical section has been carry out overall assessment of participation of the mentioned company in particular support programs as well as assessment of advantages, perhaps even disadvantages, dealing with grants title drawing. In fine was recommended farther proceeding for oncoming stage. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5576
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
švrčková_2007_bp.pdfBlocked 1.916Mb PDF View/Open
švrčková_2007_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
švrčková_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account