Podpora výuky Strojírenské technologie pomocí modelů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podpora výuky Strojírenské technologie pomocí modelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílek, Ondřej
dc.contributor.author Horák, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:17:25Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3739
dc.description.abstract V teoretické části této bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti metrologie. Tato část je rozdělena do čtyř podkapitol: přesnost měření, metody měření délek,metody měření úhlů a kontrola kvality povrchu. Praktická část se zabývá výrobou modelů, které by měly podpořit výuku předmětu Strojírenská technologie. Na těchto modelech bude možno měřit: úhly sinusovým pravítkem,úhly optickým úhloměrem a drsnost povrchu. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 2556574 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2037
dc.subject model cs
dc.subject metrologie cs
dc.subject přesnost měření cs
dc.subject metody měření délek cs
dc.subject metody měření úhlů cs
dc.subject kontrola kvality povrchu cs
dc.subject models en
dc.subject metrology en
dc.subject accuracy of measurement en
dc.subject surface quality en
dc.title Podpora výuky Strojírenské technologie pomocí modelů cs
dc.title.alternative Support of the Engineering Technology by models en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Malachová, Martina
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.date.vskp-available 2037-05-31
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this bachelor work contains basic facts about metrology. This part is divided into four chapters: exactness of measurement, length measurement methods,angle measurement methods and control of surface quality.The practical part deals with development of models that should support education of subject Mechanical Engineering Technology. These models can be used to: angles measurement using the sine bar and/or the optical protractor, and measurement of surface roughness. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5501
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
horák_2007_bp.pdfBlocked 2.438Mb PDF View/Open
horák_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
horák_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account