Posouzení vhodnosti integrace SŘJ v podmínkách Glass Service, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení vhodnosti integrace SŘJ v podmínkách Glass Service, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Josef
dc.contributor.author Říha, Bohuslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:24:20Z
dc.date.available 2010-07-15T04:24:20Z
dc.date.issued 2007-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3753
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problémem posouzení vhodnosti integrace systému řízení jakosti v podmínkách společnosti Glass Service, a.s. Teoretická část práce poskytuje přehled o významu, výhodách a hodnocení jakosti a možné koncepci managementu jakosti. Praktická část se skládá ze dvou hlavních částí. Jsou to: analýza současného stavu jakosti ve společnosti Glass Service, a.s. a návrh dalšího možného rozvoje systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Výsledky diplomové práce budou použity pro rozhodnutí vedení společnosti o možném zavedení systému řízení jakosti. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 1210107 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject jakost cs
dc.subject řízení jakosti cs
dc.subject norma cs
dc.subject ČSN EN ISO 9001:2000 cs
dc.subject management jakosti cs
dc.subject příručka jakosti cs
dc.subject certifikace cs
dc.subject Glass Service cs
dc.subject a.s. cs
dc.subject quality en
dc.subject quality management en
dc.subject standard en
dc.subject ČSN EN ISO 9001:2000 en
dc.subject management of quality en
dc.subject quality manual en
dc.subject certification en
dc.subject Glass Service en
dc.subject a.s. en
dc.title Posouzení vhodnosti integrace SŘJ v podmínkách Glass Service, a.s. cs
dc.title.alternative Considering of appropriateness of integration of quality management system in the conditions of Glass Service company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Galetka, Josef
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The master's thesis discusses the problem, which considers appropriateness of integration of quality management system in the conditions of Glass Service company. The theoretical part of the master's thesis provides an overview of meaning, advantages and rating of quality and possible conception of quality management system. There are two main sections in the practical part of the master's thesis. There are: the analysis of current condition of quality in Glass Service company and the plan for another possible progress of quality management system according to ČSN EN ISO 9001:2000 standard. The results of the master's thesis will be applicable to decision of the top management about possible loading of quality management system. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5508
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
říha_2007_dp.pdfBlocked 1.154Mb PDF View/Open
říha_2007_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
říha_2007_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account