Certifikace systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001

DSpace Repository

Language: English čeština 

Certifikace systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Josef
dc.contributor.author Mucha, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:25:16Z
dc.date.available 2010-07-15T04:25:16Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3756
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vypracovat návrh postupu zavedení systému manage-mentu jakosti dle ISO 9001:2000 a systému environmentálního managamentu dle ISO 14001:2005 ve firmě Kalírna Frydrych s.r.o. Literární část se zabývá problematikou certifikace systému jakosti a environmentu. Praktická část této diplomové práce obsahuje 2 varianty konkrétního doporučeného postupu zavedení systémů. Výsledkem je návrh postupu zavedení integrovaného sytému řízení a politika jakosti a environmentu ve firmě Kalírna Frydrych s.r.o. cs
dc.format 62 s., 1 obr. příloh. cs
dc.format.extent 1720381 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject jakost cs
dc.subject management cs
dc.subject ISO cs
dc.subject EMS cs
dc.subject quality en
dc.subject management en
dc.subject ISO en
dc.subject EMS en
dc.title Certifikace systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 cs
dc.title.alternative Certifikate of environmental management system according to ČSN ISO 14001 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prchlík, Petr
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated The purpose of this diploma thesis is making launch method take quality management system according to ISO 9001:2000 and environmental management system according to ISO 14001:2005 in Kalírna Frydrych s.r.o. Theoretical part is going into problem of certifity quality and environmental ma-nagement system. The practical part of diploma work contains 2 variant's factual recommend method launch systém's. The conclusion is project of method launch integrated quality system and policy of quality and environmental in Kalírna Frydrych s.r.o. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5367
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
mucha_2007_dp.pdfBlocked 1.640Mb PDF View/Open
mucha_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
mucha_2007_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account