Autorská kniha

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Autorská kniha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baroňová, Lenka
dc.contributor.author Horáková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:17Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:17Z
dc.date.issued 2015-11-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37591
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá naučnou literaturou pro děti a mládež převážně na českém území. Teoretická část má za úkol shrnout rozdělení této literatury, její historická východiska i současnou tvorbu českých nakladatelství, která se touto tématikou zabývají. V neposlední řadě jsou zmíněny české knižní soutěže s kategoriemi věnujícími se dětským knihám. V práci jsou také zahrnuty naučné knihy a příručky týkající se českého skautingu, jelikož výstupem praktické části je autorská kniha právě se skautskou tématikou.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject naučná literatura cs
dc.subject autorská kniha cs
dc.subject skauting cs
dc.subject soutěže cs
dc.subject příručka cs
dc.subject dětská kniha cs
dc.subject science literature en
dc.subject author's book en
dc.subject scouting en
dc.subject competitions en
dc.subject handbook en
dc.subject children book en
dc.title Autorská kniha
dc.title.alternative Author's Book
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wolf, Dušan
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with science literature for children and the young mainly in the Czech territory. The aim of the theoretical part is to summarize the devision of this literature, its historical basis and contemporary production of Czech publishing houses which focuses on this topic. Last but not least, some Czech book competitions with categories devoted to children books are mentioned. Science books and handbooks related to Czech Scouting are included in this work as well because the output of the practical part is artist's book precisely with the scout subject.
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 42210
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2016_dp.pdf 25.23Mb PDF View/Open None
horáková_2016_op.pdf 238.2Kb PDF View/Open None
horáková_2016_vp.pdf 180.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account