Produkce extracelulárních polymerních sloučenin u vybraných bakteriálních kultur

DSpace Repository

Language: English čeština 

Produkce extracelulárních polymerních sloučenin u vybraných bakteriálních kultur

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Hlavoňová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:29:32Z
dc.date.available 2010-07-15T04:29:32Z
dc.date.issued 2007-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3759
dc.description.abstract Ve své práci jsem se nejprve zabývala kulturou Agrobacterium tumefaciens FR5 a její schopností zahušťovat tekutá média nesacharidického složení. Při práci na SVOČ bylo totiž zjištěno, že tato kultura jako jediná dokázala zahušťovat tekutá média, ovšem pouze v přítomnosti sacharidového či manitolového substrátu. Cílem další části práce bylo zjistit, zda kultury Rhodococcus erythropolis FR7 a Pseudomonas putida FR3 jsou schopné a za jakých okolností produkovat extracelulární polymery zahušťující tekutá média. Dříve bylo totiž zjištěno, že při kultivace na pevných agarových půdách vytváří silně mukósní kolonie. cs
dc.format 97 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2662698 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject extracelulární polymery cs
dc.subject ECP cs
dc.subject EPS cs
dc.subject produkce exopolysacharidů cs
dc.subject extracellular polymers en
dc.subject ECP en
dc.subject EPS en
dc.subject production of exopolysaccharides en
dc.title Produkce extracelulárních polymerních sloučenin u vybraných bakteriálních kultur cs
dc.title.alternative Production of extracellular polymer compounds in selected bacterial cultures en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated In my work I firstly dealt with Agrobacterium tumefaciens FR5 culture and it's ability to thicken up the liquid media of non-saccharidic composition. During the student's work it was discoverd that this culture was the only one able to thicken up liquid media but only in the presence of saccharidic or mannitol substrate. The aim of the second part was to discover if the Rhodococcus erythropolis FR7 and Pseudomonas putida FR3 cultures are able to produce extracellular polymers which thicken up the liquid media and under what conditions. In my early study it was detected that these bacteria formed thick mucoid colonies during cultivation on agar media. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5309
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hlavoňová_2007_dp.pdf 2.539Mb PDF View/Open
hlavoňová_2007_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
hlavoňová_2007_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account