Projekt marketingové komunikace ve firmě EURO CAR ZLÍN, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace ve firmě EURO CAR ZLÍN, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Kovář, Ivo
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:30:23Z
dc.date.available 2010-07-15T04:30:23Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3761
dc.description.abstract Předpokladem pro dosažení úspěchu na trhu je potřebná vhodná kombinace nástrojů komunikace pro určitý produkt tak, abychom dokázali upoutat pozornost zákazníka a přiměli ho k rozhodnutí pro nákup našich produktů. Hlavní úlohou diplomové práce byla snaha o nalezení nové možnosti využívání těchto prostředků komunikace pro vybrané sektory zákazníků, kterým jsou nabízena osobní a lehká užitková vozidla značky Volkswagen. Údaje, které byly použity při zpracování této diplomové práce jsem získal z odborné literatury, z různě publikovaných článků a samozřejmě také z řady interních podnikových materiálů. Pro analýzu jednotlivých údajů byly použity různé matematické, analytické metody, stejně tak i metody porovnávání hodnot a vlastního odhadu. Na základě analýzy současného stavu, charakteristiky postavení firmy v konkurenčním prostředí na trhu a analýzy dosud využívaných forem komunikace, bylo zjištěno, že existují možnosti, které podnik nevyužívá. Proto jsou v praktické části diplomové práce navrhnuty možné varianty řešení dané problematiky. Konkrétní návrhy nových možností komunikace se týkají především reklamy v tisku a v televizi, společně s možným způsobem financování nákladů na produkci reklamního spotu. Možnosti doplnění osobního prodeje o novou formu prezentace na výstavách, v oblasti public relations může jít například o návrh na organizování propagačních dnů. Na základě zjištěných skutečností pak bude doporučeno podniku přehodnotit přínos a uskutečnitelnost jednotlivých navrhovaných opatření. cs
dc.format 80 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 984649 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject komunikační model cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject Marketing communication en
dc.subject Market segment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject communi-cation model en
dc.title Projekt marketingové komunikace ve firmě EURO CAR ZLÍN, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of marketing communication in the company EURO CAR ZLÍN, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pelčák, Aleš
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated One of the conditions to achieve a commercial success at the marketplace is an appropriate mix of communication tools to bind the attention of the customer and lead him to decide to purchase our products. The main task of this diploma work was to find the new options by usage of such communication tools at the selected segments of the potential customers for light Volkswagen vans. The information, used in this diploma work is obtained from the literature, diverse published articles and from the internal company materials. A different mathematical, analytical and comparison methods were used to analyze the data, besides the data comparison and the estimations as well. Based on the analysis of the recent situation, the positioning of the company in the competitive environment at the marketplace and the analysis of the currently used communication tools was determined, that there are the communication options, not used so far. In the practical part of this diploma work are these presented, along with the possible solutions. The new communication methods include the advertising in the printed media and TV. The diploma work covers the possible covering of the costs necessary for such advertising. The individual sales can be extended by the new form of the presentations at the exhibitions. Public relations can be improved by organizing of the open door days. Based on the facts obtained, an adequate action list is issued, accompanied by the add on value and feasibility analysis of the actions proposed. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6137
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kovář_2007_dp.pdfBlocked 961.5Kb PDF View/Open
kovář_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
kovář_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account