[NEOBHÁJENO] Význam edukace při doprovázení umírajících

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Význam edukace při doprovázení umírajících

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Šimková, Eva
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:22Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:22Z
dc.date.issued 2016-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37633
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na oblast thanatologie, konkrétně na potřebu a význam edukace v této oblasti z pohledu přímých účastníků procesu umírání. Přímými účastníky jsou myšleni samotní umírající, jejich rodinní příslušníci a profesionálové péči o umírající zajišťující. Naše práce je především zaměřena na rodinné příslušníky a blízké umírajících. Thanatologie je celospolečensky opomíjená vědní disciplína, protože jejím předmětem výzkumu je životní etapa považovaná za nejméně příjemnou. Je ovšem nedílnou součástí lidského života a i na přístupu k ní a dostatečné informovanosti záleží, jak bude umírajícími i jejich blízkými prožívána. Teoretická část bakalářské práce se zabývá thanatologií jako vědním oborem. Vymezuje základní pojmy a objasňuje její vznik a vývoj v historických souvislostech. Dále se práce zabývá stářím jako životním obdobím, se kterým thanatologie nejvíce souvisí. Nabízí popis stáří, jako závěrečné životní etapy z hlediska vývojové psychologie. Hledá souvislosti s touto životní etapou a možností edukace v oblasti thanatologie. Na základě vymezení teoretických východisek předkládá práce empirický kvalitativní výzkum. Cílem výzkumu je zjištění, zda zúčastnění procesu umírání pociťují absenci edukace v oblasti thanatologie, zda by ocenili teoretickou přípravu.
dc.format 47 (51588)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Thanatologie cs
dc.subject edukace cs
dc.subject stáří cs
dc.subject smrt cs
dc.subject umírání cs
dc.subject životní krize cs
dc.subject rodina cs
dc.subject Thanatology en
dc.subject education en
dc.subject age en
dc.subject death en
dc.subject dying en
dc.subject life crisis en
dc.subject family en
dc.title [NEOBHÁJENO] Význam edukace při doprovázení umírajících
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Importance of Education in Accompanying the Dying
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the thanatology. It is specific for the need and mening of education in this area from the view of the dying people, their relatives or the nursing staff. Our work is especially focused on the relatives of the dying. Thanatology is not very socially accepted science because it's subject of research is decided to be the less pleasant life period. However, it's inseparable part of live. It has significant influence on the perception of the process of dying from the perspective of dying and their loved ones. Theoretical part deals with thanatalogy as a science. It defines basic terms and clarifies its formation and evolution in historical coherency. This bachelor thesis further addresses with age as a period of live which is the most associated to this science. It also describes age from the psychological point of view and strives to find continuity between this live period and thanatology. It offers quality empirical research which goal is to discover if dying would appreciate previous theoretical preliminary.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 42266
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
šimková_2016_dp.pdf 1010.Kb PDF View/Open None
šimková_2016_op.docx 21.92Kb Unknown View/Open None
šimková_2016_vp.docx 19.88Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account