Vizuální styl filmového festivalu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vizuální styl filmového festivalu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dosoudilová, Jana
dc.contributor.author Huňař, Jan
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:30Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:30Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37708
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává převážně o vývoji filmových festivalů v meziválečném, okupovaném a poválečném Československu a následném vývoji vizuálního stylu Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Čtenáři přibližuje tento vývoj od samotných prvopočátků, tedy výstav filmového průmyslu, přes první filmové přehlídky a festivaly až po ucelený přehled historického vývoje zlínského dětského festivalu od jeho počátků po současnost. Následně je z těchto podkladů vytvořen jednotný vizuální styl nově vznikajícího filmového festivalu. Následně je festivalový vizuální styl aplikován na řadu propagačních materiálů, které bude potřebovat ve své komunikaci vůči svým návštěvníkům.
dc.format 324 s. (145 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Filmový festival cs
dc.subject Film Festival Zlín cs
dc.subject Filmové Žně cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject jednotný vizuální styl cs
dc.subject minimalismus cs
dc.subject nová vlna cs
dc.subject Film festival en
dc.subject Film Festival Zlín en
dc.subject Filmové Žně en
dc.subject graphic design en
dc.subject united visual style en
dc.subject minimalism en
dc.subject new wave en
dc.title Vizuální styl filmového festivalu
dc.title.alternative Visual style of the film festival
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Illík, Rostislav
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the film festival development in the period between wars and period of occupation and afterwar Czechoslovakia. It also focuses on later development of visual style of the International film festival for children and youth. This development is described from the early beginning i.e. exhibitions of film industry and first film displays and festivals, to a complex overview of historical development of Zlín film festival for children from its beginning till present time. Then a united visual style of this emerging film festival is created out of these foundations. This festival visual style is applied to a range of promotional material, that will be necessary for communication with public.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 42355
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
huňař_2016_dp.pdf 136.9Mb PDF View/Open None
huňař_2016_op.pdf 223.7Kb PDF View/Open None
huňař_2016_vp.pdf 148.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account