Písmo kin a jiných kulturních zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Písmo kin a jiných kulturních zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dosoudilová, Jana
dc.contributor.author Opálková, Lenka
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:30Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:30Z
dc.date.issued 2015-11-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37710
dc.description.abstract Diplomová práce si klade za cíl nalézt a zdokumentovat pozůstatky nápisů z (out)socialistické éry na našem území, zaměřené na budovy kin a dalších společenských zařízení. Teoretická část ve zkratce nastiňuje situaci po roce 1948, zabývá se problematikou kin a kulturních domů. Nezapomíná na médium světla a jeho dobový fenomén neonové reklamy. Poslední část práce je vlastním výzkumem, popisující zlomek vybraných nápisů. Praktická část všechny tyto poznatky zúrokuje při práci na knižní publikaci.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject socialismus cs
dc.subject nápisové písmo cs
dc.subject kino cs
dc.subject biják cs
dc.subject kulturní dům cs
dc.subject kulturák cs
dc.subject světelná reklama cs
dc.subject neon cs
dc.subject kinofikace cs
dc.subject socialism en
dc.subject sign en
dc.subject cinema en
dc.subject bijak en
dc.subject culture house en
dc.subject kulturak en
dc.subject sign lighting en
dc.subject neon en
dc.subject spreading cinemas en
dc.title Písmo kin a jiných kulturních zařízení
dc.title.alternative Font of Cinemas and Cultural Institutions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated My dissertation is aimed at searching and describing relics of signs from (out)socialist period in our country; focused on the buildings of cinemas, culture houses and other culture institutions. Theoretical part in short summarises history after 1948, deals with questions of the cinemas and culture houses. Remembers light as a medium and its historical phenomenon neon advertisement. Next part is my research, which describes some parts of selected culture institutions by myself. Practical part of my dissertation will use all of these informations and knowledge in a working process on my book.
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 42357
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
opálková_2016_dp.pdf 22.31Mb PDF View/Open None
opálková_2016_op.pdf 176.4Kb PDF View/Open None
opálková_2016_vp.pdf 179.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account