20 kg

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

20 kg

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stanický, Petr
dc.contributor.author Kovalíková, Nikola
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:32Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:32Z
dc.date.issued 2015-12-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37730
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována vzpomínkám z mého dětství, jehož součástí byl čas trávený u prarodičů. To v praxi znamenalo každoroční účast na domácí zabijačce, díky které jsem si našla cestu k novým materiálem. Tyto mé zkušenosti, které jsem v dětství získala mě inspirovaly natolik, že jsem je aplikovala v mé závěrečné bakalářské práci, a jak čtenáři tak i divákovi mohla alespoň z části přiblížit vnímání mého dětského světa. Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje informace, které seznamují čtenáře s mými vzpomínkami, zkušenostmi a v neposlední řadě mým záměrem. Také je v této částí obsažena i odborná část, která podkládá moje tvrzení v oblasti pojmů a jiných poznatků. Praktická část odkazuje na samotnou realizaci objektů, její vývin a v konečném důsledku instalaci.
dc.format 55 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzpomínky cs
dc.subject architektura cs
dc.subject vepřové střeva cs
dc.subject nová cesta cs
dc.subject memories en
dc.subject architecture en
dc.subject hog casings en
dc.subject new way en
dc.title 20 kg
dc.title.alternative 20kg
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Beníček, Martin
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is dedicated to my childhood memories, when I spent time at my grandparents. During the time I attended each year home pig-stickings, thanks to which I came across the new materials. The experience I gained in the childhood has inspired me so much, that I applied it to my final thesis, and through my work I bring perception of my child world to all readers and also viewers. The bachelor thesis consists of two parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part includes information that notifies the reader about my memories, experience and last but not least about my intention. This part also covers the scholarly part which supports my conclusions with the concepts and other findings. The practical part refers to the work itself, its development, and finally the installation.
dc.description.department Ateliér Design skla
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design skla cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Glass Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 42403
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
kovalíková_2016_dp.pdf 3.897Mb PDF View/Open None
kovalíková_2016_op.pdf 924.0Kb PDF View/Open None
kovalíková_2016_vp.pdf 341.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account