Daňová exekuce - návrh strategie efektivního výběru daní v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Daňová exekuce - návrh strategie efektivního výběru daní v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil
dc.contributor.author Trechová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:35:00Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3777
dc.description.abstract Exekuční řízení prodělalo dlouhý a složitý vývoj. Většího významu však daňová exekuce nabývá s rozvojem tržního hospodářství po roce 1989, kdy došlo k vytvoření podmínek pro vznik soukromého sektoru. Finanční úřady se za současného právního stavu potýkají s koloritem naší společnosti a tím je neplacení daní státu. Mezi hlavní příčiny růstu daňových nedoplatků je třeba zařadit nedokonalé daňové a související zákony, které v mnoha případech brzdí, až znemožňují efektivní výběr daní. Pokud se daňové zákony nepřiblíží těm, které platí v Evropské unii, budou daňové nedoplatky neustále narůstat nepřijatelným a pro státní rozpočet dlouhodobě neudržitelným tempem. Z historické zkušenosti je zřejmé, že nárůst daňových nedoplatků nelze zcela zastavit a daňové nedoplatky vymýtit. Zodpovědným přístupem všech parlamentních politických stran k této problematice však lze nastavit taková pravidla, která povedou k výraznému zlepšení daňové morálky, a tím ke snížení daňových nedoplatků. cs
dc.format 94 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1662502 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2027
dc.subject Daňová exekuce cs
dc.subject daňové nedoplatky cs
dc.subject daň cs
dc.subject dluh cs
dc.subject dlužník cs
dc.subject dražba cs
dc.subject exekuční titul cs
dc.subject finanční úřad cs
dc.subject movitý majetek cs
dc.subject náklady cs
dc.subject plátce daně cs
dc.subject pohledávka cs
dc.subject právní předpisy cs
dc.subject strategie výběru daní cs
dc.subject vymáhání cs
dc.subject vymáhání daňových pohledávek cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject zákoník cs
dc.subject zástavní právo cs
dc.subject Tax distrainment en
dc.subject tax arrears en
dc.subject tax en
dc.subject debt en
dc.subject debtor en
dc.subject auction en
dc.subject instrument permitting enforcement en
dc.subject Tax office en
dc.subject movable property en
dc.subject expenses en
dc.subject tax payer en
dc.subject claim en
dc.subject laws en
dc.subject tax collection strategy en
dc.subject enforcement en
dc.subject recovery of tax claims en
dc.subject employer en
dc.subject codex en
dc.subject right of lien en
dc.title Daňová exekuce - návrh strategie efektivního výběru daní v České republice cs
dc.title.alternative Tax Distrainment - Proposal of the Effective Tax Collection Strategy in the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čech, František
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.date.vskp-available 2027-05-04
dc.description.abstract-translated Execution proceedings have gone through a difficult development. However, a considerable importance of the tax execution arose during the expansion of the market economy in 1989 when good opportunities for private business sector were created. Under current law system tax authorities fight with major problem of our society and it is not paying taxes. Among the main causes of the increase of tax undercharge belongs insufficient tax law, which in many cases makes tax collecting slower or even impracticable. If the tax law does not equate to that which is used in the European Union, tax undercharge will continuously accumulate by an unacceptable and unmaintable rate. From historic experience it is evident that it is not possible to stop the accumulation of tax undercharge completely. A responsible approach of all the parliamentary parties to this problem would help to find such rules which would enable paying taxes better and it would lead to the reduction of tax arrears. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5696
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
trechová_2007_dp.pdfBlocked 1.585Mb PDF View/Open
trechová_2007_vp.pdf 36.19Kb PDF View/Open
trechová_2007_op.pdf 42.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account