Projekt guerilla marketingu Základní umělecké školy Znojmo

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt guerilla marketingu Základní umělecké školy Znojmo

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt guerilla marketingu Základní umělecké školy Znojmo
Autor: Zábojníková, Irena
Vedoucí: Pilík, Michal
Abstrakt: Cílem diplomové práce je návrh kampaní, které využívají metod guerilla marketingu. Teore-tická část se zabývá moderními trendy v marketingu a samostatná kapitola je věnována gue-rilla marketingu. V praktické části je na úvod popsána Základní umělecká škola Znojmo, pro kterou jsou guerillové kampaně navrženy. Následuje SWOT analýza, analýza současné-ho stavu marketingu, analýza konkurence a dotazníkové šetření. Na základě poznatků z praktické části je vypracovaná projektová část, ve které jsou navrženy čtyři guerillové kampaně pro danou organizaci. Projekt je podroben nákladové, rizikové a časové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37831
Datum: 2016-02-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 42596


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
zábojníková_2016_dp.pdf 2.508Mb PDF Zobrazit/otevřít None
zábojníková_2016_op.docx 29.68Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
zábojníková_2016_vp.docx 25.50Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet