Projekt marketingové komunikace Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Halašková, Michaela
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:43Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:43Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37837
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací Moravského Peněžního Ústavu spořitelního družstva. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingové komunikace a marketingu služeb. Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu marketingové komunikace pomocí analýzy komunikačního mixu, analýzy konkurence, PEST analýzy a SWOT analý-zy, která je rozpracována na IFE a EFE matici. Na základě poznatků získaných analýzou je vytvořen projekt na zlepšení marketingové komunikace, který je v závěru podroben nákla-dové, časové a rizikové analýze.
dc.format 100 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt marketingové komunikace cs
dc.subject Services Marketing en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Communication Mix en
dc.subject PEST Analysis en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject Marketing Communication Project en
dc.title Projekt marketingové komunikace Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva
dc.title.alternative Marketing Communication Project for the Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated Master's thesis deals with marketing communication of Moravský Peněžní Ústav spoři-telní družstvo. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, theoretical knowledge in the field of marketing communication and services market-ing is summarized. The practical part is focused on analysing the current state of marketing communication by means of the communication mix analysis, competitor analysis, PEST analysis and SWOT analysis which is developed into IFE and EFE matrix. Based on the knowledge gained from analyses, the project is developed to improve marketing communi-cation. This project is subjected to cost, time and risk analysis in the end.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing, specializace Design management cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing, Specialization: Design Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 42604
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
halašková_2016_dp.pdf 2.706Mb PDF View/Open None
halašková_2016_op.docx 29.78Kb Unknown View/Open None
halašková_2016_vp.docx 23.71Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account