Projekt rozšíření podnikatelské činnosti ve spediční společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt rozšíření podnikatelské činnosti ve spediční společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Kristalas, Dimitris
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:45Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:45Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37866
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zhodnocením výhodnosti rozšíření podnikatelské činnosti spe-diční firmy. Společnost uvažuje o nákupu dvou kamionů a tím tak o rozšíření své podnika-telské činnosti ze spedice na dopravní společnost. Práce je rozdělena na dvě části: teoretic-kou a praktickou. V teoretické části je provedena literární rešerše v oblastech: podnikání, výnosy, náklady, výsledek hospodaření podniku, investice, hodnocení investic, zdroje fi-nancování a finanční plán. Praktická část se zabývá představením a analýzou současného stavu společnosti. Následuje představení investičního záměru a zdroje jeho financování. Dále jsou použity metody hodnocení efektivnosti investic, stanoveno rozhodnutí o přijetí, či zamítnutí a je vytvořen finanční plán pro případ přijetí investice. V závěru práce je vy-pracována riziková analýza k identifikaci a eliminaci možných rizik podniku a projektu.
dc.format 105 s. (22 028 slov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikání cs
dc.subject MSP cs
dc.subject investice cs
dc.subject investiční rozhodování cs
dc.subject metody hodnocení in-vestic cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject SME´s en
dc.subject Investments en
dc.subject Investment Decision-Making Process en
dc.subject Investment Evaluation Methods en
dc.subject Financial Plan en
dc.title Projekt rozšíření podnikatelské činnosti ve spediční společnosti
dc.title.alternative The Project of Extension of Entrepreneurial Activity in Freight Forwarding Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva
dc.date.accepted 2016-05-25
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to evaluate the extension profitability of business activities in freight forwarding company. The company intends to purchase two trucks and thereby to extend its business from the Freight Forwarding Company into Transportation Company. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. In theoretical part you can find literature review in the areas of: entrepreneurship, revenues, expenses, profit, in-vestments, investment evaluation methods, funding resources and financial plan. In the practical part you can find company introduction, current situation analysis. These chapters are followed by the introduction of the investment plan and its funding sources. Next chap-ter is focused on Investment Evaluation Methods and decision of acceptance or rejection is provided. The financial plan for following 5 years is created in case of accepting the in-vestment. At the end of this thesis you can find risk analysis which helps to identify and eliminate possible company´s and project risks.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 42637
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
kristalas_2016_dp.pdf 2.520Mb PDF View/Open None
kristalas_2016_op.docx 29.94Kb Unknown View/Open None
kristalas_2016_vp.docx 29.14Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account