Jednotná databáze modelů pro program eM-RealNC

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jednotná databáze modelů pro program eM-RealNC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sámek, David
dc.contributor.author Kolman, Rostislav
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:44:22Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3786
dc.description.abstract Tato bakalářská práce byla vypracována ve spolupráci se společností BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě. Pro tuto společnost mnou byla vytvořena jednotná databáze modelů upínačů v simulačním softwaru eM-RealNC. Práce obsahuje základní informace o simulačním softwaru eM-RealNC, popisuje vytváření modelů upínačů v tomto softwaru a postup při vytváření databáze. V práci jsou rovněž zmíněny základní informace o frézování, některé typy upínačů nástrojů a je zde popsána i oblast PLM systémů. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 4714296 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2037
dc.subject CNC cs
dc.subject obrábění cs
dc.subject CAM cs
dc.subject upínání cs
dc.subject databáze cs
dc.subject CNC en
dc.subject machining en
dc.subject CAM en
dc.subject fixturing en
dc.subject database en
dc.title Jednotná databáze modelů pro program eM-RealNC cs
dc.title.alternative Uniform database of models for program eM-RealNC en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pospíšil, Richard
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.date.vskp-available 2037-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis was worked out in cooperation with BOSCH DIESEL Ltd company in Jihlava. Uniform database of fixtures models in simulation software eM-RealNC was created for this company by me. This work includes basic information about simulation software eM-RealNC, describes generation models of fixtures in this software and process of generation database. The basic information about milling, some types of fixture tools are also mentioned in this thesis. The system of product lifecycle management is described in bachelor thesis as well. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5504
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kolman_2007_bp.pdfBlocked 4.495Mb PDF View/Open
kolman_2007_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
kolman_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account