Projekt zlepšení internetového marketingu ve společnosti Praktik SW spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení internetového marketingu ve společnosti Praktik SW spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Končická, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:46:43Z
dc.date.available 2010-07-15T04:46:43Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3790
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zhodnocení současného stavu internetového marketingu ve společnosti Praktik SW spol. s r.o. a navržení projektu pro jeho zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce obsa-huje průzkum literárních pramenů a shrnutí teoretických a metodických poznatků pojedná-vajících o všeobecné problematice internetového marketingu. V úvodu praktické části je zpracována analýza současného stavu internetového marketingu ve společnosti Praktik SW, analýza konkurence a SWOT analýza. Z výsledků provedených analýz byly identifikovány současné problémy a příležitosti v oblasti internetového marketingu. Závěrečná část diplo-mové práce je věnována vypracování projektu zlepšení internetového marketingu ve společ-nosti, s jehož pomocí společnost dosáhne větší konkurenceschopnosti. cs
dc.format 84 s., 3. s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4026437 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject internetový obchod cs
dc.subject elektronický obchod cs
dc.subject elektronické podnikání cs
dc.subject e-shop cs
dc.subject e-mailový marketing cs
dc.subject banner cs
dc.subject SEM cs
dc.subject SEO cs
dc.subject internet marketing en
dc.subject internet shop en
dc.subject electronic commerce en
dc.subject electronic business en
dc.subject e-shop en
dc.subject e-mail marketing en
dc.subject banner en
dc.subject SEM en
dc.subject SEO en
dc.title Projekt zlepšení internetového marketingu ve společnosti Praktik SW spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Project for Internet Marketing Improvement in Praktik SW Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kellner, Petr
dc.date.accepted 2007-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is to review the present state of internet marketing in the company Praktik SW spol. s r.o. and to design another improvement project. The thesis consists of the theoretical and the practical parts. The theoretical part includes the research of source-books and the summary of theoretical and methodical knowledge, which is related to the general problems of internet marketing. The introduction of practical parts analyses the present state of internet marketing in the company Praktik SW spol. s r.o., competition analysis and SWOT analysis. The present problems and opportunities in the field of internet marketing were identified on the basis of the analyses carries out. The final part is devoted to setting out the improvement project of internet marketing. The proposal will result in achieving of the company's competitiveness. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5106
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
končická_2007_dp.pdfBlocked 3.839Mb PDF View/Open
končická_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
končická_2007_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account