Studium přípravy geopolymeru z ložového produktu fluidního spalování uhlí (FBC-BA)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium přípravy geopolymeru z ložového produktu fluidního spalování uhlí (FBC-BA)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vondruška, Milan
dc.contributor.author Opravilová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:46:54Z
dc.date.available 2010-07-15T04:46:54Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3791
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá použitím vedlejších produktů spalování uhlí pro přípravu geopolymerů. Experimentální část byla zaměřena na srovnání připravených geopolymerů z různých vzorků ložového produktu fluidního spalování. Nejprve byla testována reaktivita geopolymeračních směsí následované měřením tepelného zabarvení geopolymerace u tuhnoucích vzorků. Snahou této práce bylo testování vlivu molárního poměru K2O/SiO2 a přídavku aditiva na pevnost v tlaku, nasákavost, mrazuvzdornost a odolnost proti tepelnému šoku. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 780936 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject geopolymer cs
dc.subject geopolymerace cs
dc.subject produkty spalování uhlí cs
dc.subject ložový produkt cs
dc.subject fluidní spalování cs
dc.subject geopolymer en
dc.subject geopolymerization en
dc.subject coal combustion products en
dc.subject bottom ash en
dc.subject fluidized bed combustion en
dc.title Studium přípravy geopolymeru z ložového produktu fluidního spalování uhlí (FBC-BA) cs
dc.title.alternative Research of geopolymer preparation from fluidized bed combustion bottom ash (FBC-BA) en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednařík, Vratislav
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with using of coal combustion by-products for geopolymer preparation. The experimental part focuses on the comparison of prepared geopolymers from different samples of bottom ash from fluidized bed combustion. Firstly, the reactivity of geopolymer mixtures was tested, followed by measurement of geopolymerization thermal behaviour in hardening specimens. The aim of this work was to test influence of molar ratio K2O/SiO2 and additive on the compressive strength, moisture absorption capacity, freeze-thaw resistance and thermal shock resistance. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5312
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
opravilová_2007_dp.pdfBlocked 762.6Kb PDF View/Open
opravilová_2007_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
opravilová_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account