Projekt štandardizácie vybraných pracovísk v spoločnosti Cardbox Packaging s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt štandardizácie vybraných pracovísk v spoločnosti Cardbox Packaging s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Varga, Michal
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:51Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:51Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37960
dc.description.abstract Táto diplomová práca je zameraná na implementáciu metódy 5S s cieľom reorganizovať a štandardizovať vybrané pracoviská spoločnosti Cardbox Packaging, s.r.o. Diplomová práca je rozdelená na dve hlavné časti - teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť obsahuje poznatky o priemyselnom inžinierstve, plytvaní, štíhlom podniku, štandardizácii, vizualizácii a o metóde 5S. Tieto poznatky sú východiskom pre praktickú časť diplomovej práce, ktorá sa delí na analytickú a projektovú. Úvod praktickej časti sa venuje charakteristike firmy, po ktorej nasleduje analýza súčasného stavu vybraných pracovísk. Na základe výsledkov vykonanej analýzy sú navrhnuté projektové riešenia. Projektová časť obsahuje realizáciu navrhnutých riešení pomocou implementovania metódy 5S. V závere práce sa nachádza zhodnotenie projektu.
dc.format 111 s. (168 705 znakov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Priemyselné inžinierstvo cs
dc.subject Plytvanie cs
dc.subject 5S cs
dc.subject Vizualizácia cs
dc.subject Štandardizácia cs
dc.subject Industrial Engineering en
dc.subject Waste en
dc.subject 5S en
dc.subject Visualization en
dc.subject Standardization en
dc.title Projekt štandardizácie vybraných pracovísk v spoločnosti Cardbox Packaging s.r.o.
dc.title.alternative Project of the Standardization of the Selected Workplaces in Cardbox Packaging s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Miloševský, Libor
dc.date.accepted 2016-05-24
dc.description.abstract-translated This master thesis is focused on the implementation of the 5S method in order to reorganize and standardize the selected workplaces in Cardbox Packaging, s.r.o. The thesis is divided into two main parts - theoretical and practical part. Theoretical part contains information about industrial engineering, waste, lean enterprise, standardization, visualization and the 5S method. These findings serve as the basis for the practical part of the thesis, which is divided into the analytical and the project part. Introduction of the practical part is devoted to the description of the company, followed by the analysis of the current state of the selected workplaces. Based on the results of the analysis project solutions are proposed. Project part includes the implementation of the proposed solutions by implementing 5S method. At the end of the thesis there is the evaluation of the project.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 42770
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
varga_2016_dp.pdf 2.617Mb PDF View/Open None
varga_2016_op.pdf 498.9Kb PDF View/Open None
varga_2016_vp.docx 23.93Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account