Projekt aplikace metody SMED na výrobních linkách GBM ve společnosti TNS SERVIS, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt aplikace metody SMED na výrobních linkách GBM ve společnosti TNS SERVIS, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavrušová, Veronika
dc.contributor.author Ivanič, Matej
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:56Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:56Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38037
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou aplikácie metódy SMED na vybrané výrobné linky v spoločnosti TNS SERVIS, s.r.o. , ktorej hlavným cieľom je zníženie doby trvania zmeny výroby na daných linkách. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V rámci teoretickej časti je spracovaná literárna rešerš dostupných zdrojov z oblasti priemyselného inžinierstva zameraná na tematiku metódy rýchleho pretypovania SMED, štíhlej výroby, štandardizácie a filozofie podniku svetovej triedy. V praktickej časti práce je predstavená spoločnosť a výrobné linky, ktoré sú objektom následnej analýzy súčasného stavu pretypovania tvoriacej základ pre aplikáciu metódy SMED. Súčasťou praktickej časti je taktiež vytvorenie projektu aplikácie metódy SMED, obsahom ktorého sú návrhy opatrení súvisiace so skrátením času pretypovania výroby.
dc.format 112 s. (182 455 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject plytvanie cs
dc.subject priemyselné inžinierstvo cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject rýchle zmeny cs
dc.subject SMED cs
dc.subject štíhla výroba cs
dc.subject waste en
dc.subject industrial engineering en
dc.subject productivity en
dc.subject quick changeover en
dc.subject SMED en
dc.subject lean manufacturing en
dc.title Projekt aplikace metody SMED na výrobních linkách GBM ve společnosti TNS SERVIS, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Application of SMED Method on GBM Production Lines in Company TNS SERVIS, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machů, Ondřej
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on problematics of application of the SMED method on the selected production lines in the company TNS SERVIS, s. r. o. with main aim of reducing the changeover times. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the analysis of literary sources from the field of industrial engineering aimed on the quick changeover method SMED, lean manufacturing, standardization and the philosophy of world-class company. In the practical part are introduced the company and production lines, which are the objects of the following analysis of current changeover state. This analysis creates the basis for the SMED method application. The practical part also contains the project of the SMED method application in which the suggestions for reducing the changeover times are involved.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 42898
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
ivanič_2016_dp.pdf 3.743Mb PDF View/Open None
ivanič_2016_op.pdf 1.774Mb PDF View/Open None
ivanič_2016_vp.pdf 225.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account