Analýza dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Denková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-15T04:52:05Z
dc.date.available 2010-07-15T04:52:05Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3804
dc.description.abstract Bakalářská práce nejprve definuje základní pojmy dopravy a jmenuje legislativu České republiky týkající se dopravy. Okrajově se zabývá kompetencemi orgánů a institucí ČR působících v oblasti dopravy. Stručně jsou zde zmíněny strategické dokumenty ČR pro rozvoj dopravy. Dále tato práce charakterizuje Zlínský kraj z hledisek, které dopravu více či méně ovlivňují, případně jsou dopravou ovlivňovány. To vše je součástí teoretické části bakalářské práce. Praktická část především popisuje současný stav dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji v rozdělení na dopravu silniční, železniční, leteckou, vodní a cyklistickou. Následně je sestavena SWOT analýza, na základě které jsou vytyčeny hlavní cíle rozvoje dopravní infrastruktury Zlínského kraje a navrženo řešení pro jejich realizaci. Nakonec jsou tyto návrhy zhodnoceny a také doporučeno řešení dalšího rozvoje dopravy v kraji. cs
dc.format 93 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2281581 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: doprava cs
dc.subject dopravní infrastruktura cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject letecká doprava cs
dc.subject vodní doprava cs
dc.subject cyklistická doprava cs
dc.subject městská hromadná doprava cs
dc.subject kombinovaná doprava cs
dc.subject integrovaný dopravní systém cs
dc.subject Keywords: transport en
dc.subject traffic infrastructure en
dc.subject Zlin's region en
dc.subject road transport en
dc.subject railway traffic en
dc.subject air transport en
dc.subject water transport en
dc.subject cycling traffic en
dc.subject urban mass transport en
dc.subject combination transportation en
dc.subject combination transport en
dc.subject integrated traffic system en
dc.title Analýza dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Analysis of traffic infrastructure in Zlin's region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated At first this Bachelor's work defines the basic concepts of the transport and mentions the legislation of the Czech Republic which deals with the transport. Marginally, it occupies by the competences of the authorities and the institutions of the Czech Republic acting in the area of the traffic. Briefly there are the strategic documents of the Czech Republic for the development of the traffic mentioned. Furthermore, this work describes Zlin's region from the aspects, which affect more or less interacting the traffic or which are influenced by the traffic. This is all part of the theoretical part of Bachelor's work. The practical part, above all, describes the actual state of the traffic infrastructure in Zlin's region, dividing itself into the road transport, the railway traffic, the air traffic, the waterborne traffic and the cycling transport. Sequentially, SWOT analysis is assembled there and there are also the main aims of the development of the Zlin's region traffic, which are identified on the basis of the SWOT analysis. There is also the solution for their realization suggested. In the end are this suggestions evaluate and the solutions of further development of the transport in Zlin's region recommend. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4636
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
denková_2007_bp.pdf 2.175Mb PDF View/Open
denková_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
denková_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account