Návrh metodiky eliminace účetních a daňových chyb u vybrané společnosti při stanovení základu daně z příjmů právnických osob

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh metodiky eliminace účetních a daňových chyb u vybrané společnosti při stanovení základu daně z příjmů právnických osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Vašíková, Lenka
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:59Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:59Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38059
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na eliminaci účetních a daňových chyb, při stanovení základu daně z příjmů právnických osob, se zaměřením na rizikové oblasti ve vybrané společnosti. Práce vychází z analýzy účetních výkazů podniku, která se opírá o poznatky získané z teoretické části práce. Na základě provedené analýzy byly zjištěny rizikové oblasti a byly navrženy metodické pokyny k minimalizaci chyb, vyskytujících se v dané společnosti. Následně byla implementace navržených opatření podrobena časové, nákladové a rizikové analýze.
dc.format 120 s. (197 326 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Účetní a daňové chyby cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject opravné položky cs
dc.subject rezervy cs
dc.subject cestovní náhrady cs
dc.subject vnitřní předpisy cs
dc.subject daňově uznatelné a neuznatelné náklady cs
dc.subject Accounting and tax errors en
dc.subject tax base en
dc.subject corporate income tax en
dc.subject provision en
dc.subject reserves en
dc.subject travel expenses en
dc.subject internal rules and regulations en
dc.subject tax deductible and non-deductible expenses en
dc.title Návrh metodiky eliminace účetních a daňových chyb u vybrané společnosti při stanovení základu daně z příjmů právnických osob
dc.title.alternative Designing Methodology to Eliminate Tax and Accounting Errors in Selected Company when Calculating the Tax Base of Corporate Income Tax
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lopourová, Dana
dc.date.accepted 2016-06-01
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is aimed on elimination tax and accounting errors when calculating the tax base of corporate income tax, focusing on risk areas in selected company. Thesis is based on analysis of company's financial statements, which rely on knowledge from theoretical part. There were identified risk areas on the basis of the analysis and were designed some methodical guidelines in order to minimize the errors that occur in the company. Subsequently, the implementation of proposed provisions was subjected to time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 42935
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
vašíková_2016_dp.pdf 1.733Mb PDF View/Open None
vašíková_2016_op.pdf 709.0Kb PDF View/Open None
vašíková_2016_vp.docx 29.58Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account