Abiotická hydrolýza a biodegradace vybraných polyesterů v anaerobním vodném prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Abiotická hydrolýza a biodegradace vybraných polyesterů v anaerobním vodném prostředí

Show full item record

No preview available
Title: Abiotická hydrolýza a biodegradace vybraných polyesterů v anaerobním vodném prostředí
Author: Černohous, Jiří
Advisor: Dvořáčková, Marie
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na testování abiotické hydrolýzy polybutylen sukcinátu (PBS), polybutylen sukcinát-adipátu (PBSA), polybutylen adipát-tereftalátu (PBAT), polybutylen tereftalátu (PBT), ve vodném pufrovaném prostředí (pH 7,02) při teplotách 37°C, 58°C a 70°C a na biorozložitelnosti PBSA v anaerobním mezofilním a termofilním prostředí. Abiotická hydrolýza byla vyhodnocena na základě celkového organického uhlíku rozpuštěného v kapalné fázi po hydrolýze, z hlediska hmotnostního úbytku vzorků po hydrolýze a pomocí ATR-FTIR spektroskopie. Na základě těchto provedených analýz bylo zjištěno, že stupeň hydrolýzy PBS, PBSA, PBAT roste se zvyšující se teplotou. Dále bylo zjištěno, že PBT abiotické hydrolýze nepodléhá. Anaerobní biodegradace PBSA v mezofilním a termofilním prostředí byla vyhodnocena na základě produkce metanu a oxidu uhličitého v plynné fázi pomocí plynové chromatografie, pomocí hmotnostního úbytku PBSA po biodegradaci, ATR-FTIR spektroskopie a za pomoci diferenciální skenovací kalorimetrie. Bylo zjištěno, že za mezofilních podmínek (37 °C) dosáhla biodegradace PBSA 22,31 %. Za termofilních podmínek (58 °C) dosáhla biodegradace PBSA 34,04 %. ATR-FTIR spektroskopie prokázala, že s rostoucí teplotou a dobou expozice PBSA dochází k postupnému poklesu absorbance funkční skupiny C=O. Diferenciální skenovací kalorimetrie odhalila změny v kinetice krystalizace PBSA. K těmto změnám došlo v důsledku biodegradace PBSA.
URI: http://hdl.handle.net/10563/38060
Date: 2016-02-02
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí
Grade for thesis and defense: A 42937


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
černohous_2016_dp.pdf 4.224Mb PDF View/Open None
černohous_2016_op.docx 74.96Kb Unknown View/Open None
černohous_2016_vp.docx 74.56Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account