Využití mikro a submikro porézních struktur z biodegradabilních materiálů pro adsorpci fenolických látek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití mikro a submikro porézních struktur z biodegradabilních materiálů pro adsorpci fenolických látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stloukal, Petr
dc.contributor.author Koudelníčková, Daniela
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:59Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:59Z
dc.date.issued 2016-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38069
dc.description.abstract Tato práce se zabývá nežádoucími fenolickými látkami v životním prostředí, převážně bisfenolem A. Jednou z možných metod odstranění těchto látek z vodného prostředí je adsorpce. V této byly vytvořeny adsorbenty o velikosti mikro a submikro struktur porézní i neporézní povahy pro adsorpci fenolických látek. Dále je zde zkoumán vliv a povaha nadouvadla (hexan a NH4HCO3) při přípravě částic, které vytváří právě porézní struktury. Bylo zjištěno, že s přítomností porézní struktury a zmenšující se velikostí částic dochází k zvyšování specifického povrchu částic. Částice s NH4HCO3 jakožto nadouvadlem mají vyšší specifický povrch, vyšší adsorpční schopnost než částice s hexanem a proto byly použity na biodegradační pokus v prostředí kompostu. V provedeném biodegradačním pokusu byla experimentálně zpracována celková mineralizace vzorků probíhající během několika týdnů biodegradace. Následně bylo provedeno stanovení úbytku množství BPA po biodegradaci a zjištění účinnosti mineralizace BPA adsorbovaného na připravených strukturách. Získané výsledky byly zpracovány a interpretovány v rámci této diplomové práce.
dc.format 89 s. (15 937 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bisfenol A cs
dc.subject porézní a neporézní mikro a submikro struktury cs
dc.subject adsorpce cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject Bisphenol A en
dc.subject porous and nonporous micro and submicro structures en
dc.subject adsorption en
dc.subject biodegradation en
dc.title Využití mikro a submikro porézních struktur z biodegradabilních materiálů pro adsorpci fenolických látek
dc.title.alternative Application of Micro and Submicro Porous Structures Based on Biodegradable Materials for Adsorption of Phenolic Compounds
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis concern with undesirable phenolic substances in the environment, mainly bisphenol A. One of the possible solution to remove the bisphenol A in water is adsorption. In this work has been created various adsorbent size of micro and submicro structures of porous and nonporous nature of the adsorption of phenolics. Furthermore, there is examined the effect and nature of the blowing agent, when preparing the particles, which creates very porous structure. It was found that the presence of the porous structure and the decreasing size of the particles leads to increasing the specific surface of the particles. Particles with NH4HCO3 as the blowing agent, have a bigger specific surface area and adsorption capacity than the particles with hexane and were therefore used for biodegradation experiment environment compost. In performed biodegradation experiments was experimentally prepared total mineralization samples extending over several weeks biodegradation. Afterwards, determination of the loss amount of BPA after biodegradation and efficiency of a mineralization BPA adsorbed on prepared structures was measured. The results were processed and interpreted in the context of this thesis.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 42949
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
koudelníčková_2016_dp.pdf 2.397Mb PDF View/Open None
koudelníčková_2016_op.docx 75.02Kb Unknown View/Open None
koudelníčková_2016_vp.docx 74.84Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account