Studie přirozeného výskytu degradérů syntetických polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studie přirozeného výskytu degradérů syntetických polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koutný, Marek
dc.contributor.author Žáková, Radka
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:00Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:00Z
dc.date.issued 2016-02-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38075
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje proces kultivace, izolace a identifikace mikroorganismů, které byly schopny degradovat PBAT ve vzorcích půd z okolí Zlína. Kultivace degradérů probíhala při 58 °C po dobu 7 dní. Na kultivačních půdách se submikročásticemi PBAT rostly i jiné mikroorganismy, avšak snahou bylo vybrat k izolaci mikroorganismy, kolem jejichž kolonií byly prosvětlené zóny svědčící o degradaci polymeru. Izolace DNA byla provedena metodou chloroform/izoamylalkoholu (24:1). Pomocí metody DGGE byla provedena identifikace směsných mikrobiálních konsorcií degradujících polyester. V rámci práce byla jako častý degradující organismus identifikována termofilní aktinomyceta Thermobispora bispora. Dále byly identifikovány mikroorganismy, které se v degradujících konsorciích rovněž vyskytovaly např.Paenibacillus sp., Thermobacillus sp, Bacillus alveayuensis, Aeribacillus sp, Geobacillus sp. Práce ukazuje, že v přirozeném půdním prostředí je možné nalézt degradéry PBAT a jsou poměrně četní.
dc.format 102 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PBAT cs
dc.subject půda cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject aktinomycety cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject Thermobispora bispora cs
dc.subject PBAT en
dc.subject soil en
dc.subject biodegradation en
dc.subject actinomycetes en
dc.subject identification en
dc.subject Thermobispora bispora en
dc.title Studie přirozeného výskytu degradérů syntetických polymerů
dc.title.alternative Study of Natural Abundance of Synthetic Polymer Degraders
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis describes the process of cultivation, isolation and identification of mi-croorganisms that are able to degrade PBAT in soil samples from around Zlín. Cultivation of degraders was carried out at 58 ° C for 7 days. Also other microorganisms grew on culture media with PBAT micro-particles, but the aim was to choose and isolate microorgan-isms were bright zones around their colonies indicated the polymer degradation. Isolation of DNA was performed by chloroform/isoamyl alcohol (24: 1) method. DGGE method was used for the identification of mixed microbial consortia that degrade the polyester. In this work as a frequent degrading organism thermophilic actinomycete Thermobispora bispora was identified. Further, microorganisms have been identified in the degradation consortia e.g. Paenibacillus sp., Thermobacillus sp, Bacillus alveayuensis, Aeribacillus sp. Geobacillus sp. This work shows that in natural soil environment PBAT degraders can be found and are quite ubiquitous.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 42956
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
žáková_2016_dp.pdf 2.054Mb PDF View/Open None
žáková_2016_op.docx 76.56Kb Unknown View/Open None
žáková_2016_vp.docx 74.49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account