Produkce biogenních aminů bakteriemi izolovanými ze vzorků vod

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Produkce biogenních aminů bakteriemi izolovanými ze vzorků vod

Show full item record

No preview available
Title: Produkce biogenních aminů bakteriemi izolovanými ze vzorků vod
Author: Cedidlová, Karolína
Advisor: Jančová, Petra
Abstract: Biogenní aminy jsou přirozeně se vyskytující dusíkaté nízkomolekulární látky; jsou pro-duktem běžné metabolické aktivity zvířat, rostlin i mikroorganismů. Na základě řady expe-rimentů bylo prokázáno, že se tyto látky mohou ve velké míře vyskytovat v potravinách, kde za jejich výskytem stojí přítomnost bakterií s dekarboxylasovou aktivitou. Biogenní aminy jsou látky, které na jedné straně zajišťují řadu důležitých funkcí, na druhé straně mohou nadměrná množství způsobovat nežádoucí až toxické účinky. V současné době je v dostupné literatuře velmi málo informací o dekarboxylasové aktivitě bakterií významných v životním prostředí. Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na studium dekarboxylasové aktivity u bakterií izolovaných ze vzorků povrchových vod (voda ze studánek, rybníků nebo vodní nádrže). Z 5 vzorků povrchových vod se podařilo izolovat 55 bakteriálních kmenů, z nichž bylo 37 identifikováno metodou MALDI/TOF. Mezi identifikovanými bakteriemi byly v největším zastoupení rody Pseudomonas (35 %) a Acinetobacter (30 %). Screening dekarboxylasové aktivity kultivační metodou, byl téměř u všech izolovaných bakterií pozitivní. Pro stanovení koncentrace biogenních aminů (tryptaminu, fenylethylaminu, histidinu, tyraminu, putrescinu, kadaverinu, sperminu a spermidinu) byla využita metoda HPLC UV/Vis. Všechny identifikované kmeny (100 %) produkovaly spermin a spermidin; 70 % identifikovaných kmenů se podílelo na produkci kadaverinu, 30 % na produkci tyraminu a putrescinu, a cca 5 % na produkci histaminu a tryptaminu. Fenylethylamin nebyl produkován žádným izolovaným identifikovaným kme-nem. Tyto výsledky dokumentují, že i bakterie významné v životním prostředí vlastní de-karboxylasovou aktivitu a jsou schopny produkovat biogenní aminy v ne zcela zanedbatel-ných množstvích (jednotky stovky mg.l-1).
URI: http://hdl.handle.net/10563/38076
Date: 2016-02-02
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí
Grade for thesis and defense: A 42957


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
cedidlová_2016_dp.pdf 5.464Mb PDF View/Open None
cedidlová_2016_op.docx 75.16Kb Unknown View/Open None
cedidlová_2016_vp.docx 74.79Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account