Analýza výrobního procesu ve společnosti ZPS - slévárna, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza výrobního procesu ve společnosti ZPS - slévárna, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřičková, Eva
dc.contributor.author Krejčí, David
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:08Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:08Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38195
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu ve společnosti ZPS Slévárna a.s. Cílem práce je vypracování procesní mapy na základě analýzy procesů metodou přímé-ho pozorování procesů a konzultací s vedoucími jednotlivých úseků a na základě pozorová-ní navrhnout možná zlepšení výrobního procesu ve firmě. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, v teoretické části je definován proces, procesní řízení a analýza procesů, dále potom jakým způsobem lze procesy mapovat, popis mapování pomocí metody BPMN a historie a základní informace o slévárenství. Prak-tická část obsahuje samotnou analýzu procesů a na základě toho vypracovanou procesní mapu, společně s návrhy na zlepšení výrobního procesu.
dc.format 97 s. (57 844 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výrobní proces cs
dc.subject procesní mapa cs
dc.subject metoda BPMN cs
dc.subject slévání cs
dc.subject odlitek cs
dc.subject manufacturing process en
dc.subject process map en
dc.subject BPMN method en
dc.subject foundry en
dc.subject casting en
dc.title Analýza výrobního procesu ve společnosti ZPS - slévárna, a.s.
dc.title.alternative Analysis of Manufacturing Process in ZPS - slévárna, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polešák, Jan
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the analysis of manufacturing process in Slévárna ZPS a.s. The aim of the thesis is to create a process map based on direct observing of processes and consultatiton with heads of departments and make suggestions how to improve manu-facturing process. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical, in theoretical part there is defined process, process controling, how to map processes, maping via BPMN method and history and basics information about foundry.. Practical part contains analysis of processes and process map with suggestions how to improve manufacturing process, based on the analysis.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 43146
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
krejčí_2016_dp.pdf 4.133Mb PDF View/Open None
krejčí_2016_op.pdf 473.8Kb PDF View/Open None
krejčí_2016_vp.pdf 377.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account