Finanční analýza vybrané firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza vybrané firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Baratka, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:09Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:09Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38205
dc.description.abstract Tato práce se věnuje finanční analýze vybrané firmy. Má poskytnout klíčové informace o ekonomické stránce podniku a měla by sloužit jako strategický nástroj managementu firmy. Je zde zahrnuta ekonomická historie firmy v letech 2010 2015, zhodnocení současného stavu a z toho vyplývající doporučení do budoucna. Práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická část zpracovává literární rešerši knižních zdrojů z oblasti finanční analýzy. V druhé, praktické části je pak představena předmětná firma, a je provedena její finanční analýza. Závěrem je jak zhodnocení výsledku analýzy, tak i doporučení, která z těchto zjištění vyplynula.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject peněžní toky cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject cash flow statement en
dc.subject liqidity en
dc.subject profitability en
dc.subject debt en
dc.subject activity en
dc.title Finanční analýza vybrané firmy
dc.title.alternative Financial Analysis of the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Belás, Jaroslav
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated The purpose of this study is a financial analysis of chosen company. It determines key information about economic situation of mentioned company and it should serve as strategic tool to company's management. Economic history of company is included from years 2010 2015, as well as evaluation of current situation and consequent recommendations for the future. Thesis is divided into two parts. First, theoretical, discusses literary searches using book sources of financial analysis subject matter. Furthermore, in second, practical part, thesis introduces mentioned company and its financial analysis is carried out. In conclusion an evaluation of analysis results is made and so are the recommendations identified by these findings.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 43158
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2016-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
baratka_2016_dp.pdf 2.473Mb PDF View/Open None
baratka_2016_op.pdf 627.0Kb PDF View/Open None
baratka_2016_vp.docx 27.54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account