Analýza marketingového prostředí společnosti CykloMira

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingového prostředí společnosti CykloMira

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolejšová, Miroslava
dc.contributor.author Merta, Karel
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:11Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:11Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38237
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat marketingové prostředí společnosti CykloMira. S využitím knižních zdrojů byla zpracována teoretická část, která podává komplexní informace o marketingu, marketingovém prostředí, marketingovém výzkumu a situační analýze. Zvolený problém byl řešen pomocí SWOT analýzy, analýzy konkurence a dotazníkového šetření. V rámci analýzy konkurence byla využita metoda bodového ohodnocení. Data o zákaznících byla zpracována pomocí nástrojů dotazníkového šetření, vyhodnocení bylo provedeno prostřednictvím tabulek a grafů. V práci bylo navrženo řešení, které umožňuje rozšíření reklamy a celkového povědomí o firmě mezi širokou veřejnost. Navržené řešení obsahuje vytvoření týmového stanu a reklamy a prezentace na vybraných cyklistických závodech, vytvoření reklamních bannerů na odpočinkových a strategických místech v okolí Lukova a vytvoření propagačních letáků prodejny. Přínosem této práce je taktéž vyhodnocení dotazníkového šetření, jenž podává komplexní informace o zákaznících prodejny.
dc.format 91 s., 114 500 znaků
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject mikroprostředí cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject marketing en
dc.subject macro-environment en
dc.subject micro-environment en
dc.subject market survey en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject compe-titive analysis en
dc.subject questionnaire survey en
dc.title Analýza marketingového prostředí společnosti CykloMira
dc.title.alternative Analysis of the Marketing Environment of the CykloMira
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Metela, Petr
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyze the marketing environment of the company CykloMira. The theoretical part, based on book sources, provides comprehensive information about marketing, marketing environment, market research and situation analysis.Selected problem was solved by using a SWOT analysis, competitive analysis and questionnaire survey. A method of grading evaluation was used within the competitive analysis. Customer data was processed using a questionnaire survey, evaluation was made by the means of tables and diagrams. This thesis presents a solution which enables to spread the promotion and overall awareness of the company among the general public. The proposed solution includes having a team tent made, advertising, presentations made on the occassion of se-lected cycling races, creation of banner ads and their placement on strategic places designa-ted for resting in the surroundings of Lukov, and creation of the bike shop leaflets and handbills.The benefit of this work is also the evaluation of the questionnaire survey, which offers comprehensive information about the customers of the store.
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 43303
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
merta_2016_dp.pdf 3.263Mb PDF View/Open None
merta_2016_op.pdf 590.4Kb PDF View/Open None
merta_2016_vp.pdf 256.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account