Projekt implementace metody SMED ve společnosti CT VC Slovakia s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace metody SMED ve společnosti CT VC Slovakia s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Forman, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:55:38Z
dc.date.available 2010-07-13T11:55:38Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/382
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zkrácení času potřeného na provedení změny formy na vulkani-začním lisu ve společnosti CT VC Slovakia s.r.o. Zkrácení času je dosaženo prostřednic-tvím aplikace metody SMED (Single minute exchange of die). V teoretické části je provedena literární rešerše a analýza názorů na oblasti průmyslového inženýrství mající vztah k projektu implementace SMEDu. Analytická část se zabývá hlavními procesy ve společnosti a zaměřuje se konkrétně na aktuální situaci v oblasti výměny forem - popisuje současný proces výměny formy. Projektová část je již samotnou aplikací metody SMED. Popisuje jednotlivé prvky projek-tu implementace a realizovanou první fázi projektu - workshop, který přinesl řešení pro-blému s využitím znalostí a schopností zaměstnanců společnosti. cs
dc.format 111 s, 4 s. sch. a obr. příloh cs
dc.format.extent 1547484 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject PI cs
dc.subject SMED cs
dc.subject výměna formy v lisu cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject IE en
dc.subject SMED en
dc.subject mould changeover in press en
dc.subject productivity en
dc.title Projekt implementace metody SMED ve společnosti CT VC Slovakia s.r.o. cs
dc.title.alternative The Project of SMED Method Implementation in Company CT VC Slovakia Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Markovičová, Eva
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The purpose of the thesis is a reduction of a time necessary for changeover of mould in press in company CT VC Slovakia Ltd. Time reduction is achieved through application of SMED (Single minute exchange of die) method. Theoretical part of work contains literary research and analysis of opinions on areas of industrial engineering applicable on SMED implementation project. Analytical part is concerning with main processes in the company, more precisely with present situation in area of mould changeover - it is describing process of mould changeover. Project part is the implementation of method itself. It is describing respective parts of the project and part of the project that was realized - workshop that brought solution of the problem with usage of company's employee's skills and knowledge. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/177 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3686
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
forman_2006_dp.pdfBlocked 1.475Mb PDF View/Open
forman_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
forman_2006_op.pdf 48.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account