Řešené úlohy z oblasti aplikačního software pro práci s informacemi - textové editory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešené úlohy z oblasti aplikačního software pro práci s informacemi - textové editory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Habartová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:27Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:27Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38435
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je příprava zadání a řešení úloh pro práci s textovým procesorem Word 2016 s ohledem na RVP pro gymnázia, patřící do okruhu Informatika a informační a komunikační technologie, oblast učiva aplikační software pro práci s informacemi. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje popisy rámcových vzdělávacích programů (od předškolního vzdělávání po vzdělávání na gymnázi-ích a středních odborných školách). Dále je součástí teoretické části historie a současnost textových editorů a procesorů, a popis balíku Office 2016. Praktická část je zaměřena na výuku v programu Word 2016. Součástí praktické části je také provedení průzkumu pomocí e-mailové zprávy, ve které bylo potřebné odpovědět na dvě otázky: Jaké textové editory (a jejich verze) na škole používáte? Jaký je obsah výuky v těchto programech? Poté byl vytvo-řen kurz, který je rozdělen do 19 hodin výuky. Předpokládaným výstupem je návrh a realizace na sebe navazujících řešení, která rozvíjejí postupnou formou technické schopnosti posluchačů a návrh pracovních listů. Součástí je také praktické ověření vytvořené sady úloh pomocí dotazníků.
dc.format 97 s. (146 877 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Office 2016 cs
dc.subject Office 365 cs
dc.subject Word 2016 cs
dc.subject dokument cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject Office 2016 en
dc.subject Office 365 en
dc.subject Word 2016 en
dc.subject document en
dc.subject framework educational programme en
dc.title Řešené úlohy z oblasti aplikačního software pro práci s informacemi - textové editory
dc.title.alternative A Set of Pre-resolved Tasks from the Application Software Field for Working with Information ? Text Editors
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kostolányová, Kateřina
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated The aims of this work is to establish terms of solving problems and working with a proces-sor Word 2016 with respect to the framework educational programme for grammar schools belonging a round for Information and communication technology, curriculum area applica-tion software for working with information. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains descriptions of general educational programs (from Pre-School Education to Upper Secon-dary General Education). Another part of the theoretical part is the history and the present text editors and processors, and a description of the package Office 2016. The practical part is focused at teaching the Word 2016. Part of the practical part is also conducting a survey via e-mail messages in which it was required to answer two questions: What text editors (and their versions) use at your school? What is the content of teaching in these programs? It was created a course, which is divided into 19 hours of instruction. The anticipated output is the design and implementation of consecutive solutions which develop a progressive form of technical skills of students and the draft worksheets. Also included is a practical verification of the generated set of tasks using questionnaire.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 43600
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
habartová_2016_dp.zip 14.57Mb Unknown View/Open None
habartová_2016_op.pdf 202.8Kb PDF View/Open None
habartová_2016_vp.pdf 194.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account