Program PowerDirector a jeho využití při editaci a tvorbě videa

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program PowerDirector a jeho využití při editaci a tvorbě videa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš
dc.contributor.author Čunderlová, Martina
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:28Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:28Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38449
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenářům editační software CyberLink PowerDirector, jeho uživatelské prostředí a možnosti při tvorbě audiovizuálního díla. Jsou zde popsány základní práce s tímto programem a následně také produkce vlastního filmového díla. Úvodní stránky se věnují obecné charakteristice nejpoužívanějších video editorů, které jsou rozděleny na profesionální a neprofesionální. Následuje hlavní část práce, jejíž obsah je věnován samotnému programu PowerDirector, jeho obecnému popisu a podrobnějšímu rozboru jeho uživatelského prostředí. Na konci je uvedena vzorová ukázka vlastní produkce. Hlavním přínosem této práce je seznámení s poněkud méně známým video editorem PowerDirector, který je využíván také jako profesionální nástroj.
dc.format 128 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PowerDirector cs
dc.subject video editor cs
dc.subject editační nástroje cs
dc.subject popis uživatelského prostředí PowerDirector cs
dc.subject PowerDirector en
dc.subject video editor en
dc.subject editing tools en
dc.subject a description of the user workspace of PowerDirector en
dc.title Program PowerDirector a jeho využití při editaci a tvorbě videa
dc.title.alternative The PowerDirector Software and Its Use in Video Post-processing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Pavel
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to bring readers editing software CyberLink PowerDirector, its user interface and the possibility of the creation of an audio-visual work. It describes the work with this program, and also produce their own film. Introductory pages are devoted to general characteristics of the most widely used video editors, which are divided into professional and amateur. After this part comes main part of the work, the content of which is devoted itself PowerDirector, a general description and detailed analysis of its user inter-face. At the end of work there is sample illustration of own production. The main contribution of this work is to get acquainted with the somewhat lesser-known video editor Power-Director, which is also used as a professional tool.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 43644
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-31


Files in this item

Files Size Format View Description
čunderlová_2016_dp.zip 761.8Mb Unknown View/Open None
čunderlová_2016_op.pdf 322.1Kb PDF View/Open None
čunderlová_2016_vp.pdf 179.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account