[NEOBHÁJENO] Typologie informační fragmentace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Typologie informační fragmentace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Čunderlová, Monika
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:28Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:28Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38450
dc.description.abstract Informační prostředí uživatele tvoří řada technických prostředků: osobní počítač, notebook, smartphone, tablet atd. Roste také počet externích pamětí pro uložení dat: flash disk, externí disk, paměťové karty. Roztříštěnost dat mezi více pamětí se nazývá informační fragmentací. Aby si uživatel udržel přehled o uložených datech, obvykle dodržuje určitou konvenci a pravidla. Cílem práce je specifikace typových konvencí, pravidel a strategií pro zvládání informační fragmentace. Závěr práce bude tvořit specifikace trendů zvládání informační fragmentace
dc.format 84
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Informační fragmentace cs
dc.subject ICT cs
dc.subject IT cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Information fragmentation en
dc.subject ICT en
dc.subject IT en
dc.subject questionnaire en
dc.title [NEOBHÁJENO] Typologie informační fragmentace
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Typology of Information Fragmentation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hromada, Martin
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated Information user environment consists of a number of technical devices: personal computer, notebook, smartphone, tablet, etc. There is also increasing the number of external memory for data storage: flash drive, external drive, memory card. Fragmentation of data between multiple storage called information fragmentation. The user to keep track of the stored data, usually adheres to certain conventions and rules. The aim of the work is to specify the type of conventions, rules and strategies for coping with information fragmentation. Conclusion The work will consist of specifications trends coping with information fragmentation.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 43645
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-05-31


Files in this item

Files Size Format View Description
čunderlová_2016_dp.pdf 2.424Mb PDF View/Open None
čunderlová_2016_op.pdf 181.0Kb PDF View/Open None
čunderlová_2016_vp.pdf 180.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account