Návrh a realizace informačního systému pro řízení lidských zdrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a realizace informačního systému pro řízení lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Petr
dc.contributor.author Pospíchalová, Dominika
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:31Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:31Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38471
dc.description.abstract Náplňou bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť informačný systém na mieru personálnemu oddeleniu vybranej spoločnosti. Teoretická časť práce ponúka vhľad do základov informačných systémov a personalistiky. Popisuje možnosti nasadenia informačného systému a ponúka stručnú rešerš dodávateľov systémov pre riadenie ľudských zdrojov. Zakončená je popisom technológie tvorby webovej aplikačnej nadstavby. Praktická časť obsahuje výčet konkrétnych požiadaviek na systém, návrh databázovej štruktúry a uživateľskú príručku k obsluhe systému, obsahujúcu ukážky vytvoreného systému. Popisuje nasadenie aplikácie do chodu spoločnosti a jej zabezpečenie.
dc.format 63 s. (64 000 znakov).
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject informačný systém cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject informačný systém pre riadenie ľudských zdrojov cs
dc.subject ASP.NET MVC cs
dc.subject analýza požiadaviek cs
dc.subject relačná databáza cs
dc.subject diagram prípadov použitia cs
dc.subject webová aplikácia cs
dc.subject bezpečnosť webovej aplikácie cs
dc.subject nasadenie webovej aplikácie cs
dc.subject information system en
dc.subject human resources en
dc.subject human resources information system en
dc.subject ASP.NET MVC en
dc.subject requirements analysis en
dc.subject relation database en
dc.subject use case diagram en
dc.subject web application en
dc.subject web application security en
dc.subject web application deployment en
dc.title Návrh a realizace informačního systému pro řízení lidských zdrojů
dc.title.alternative The Design and Implementation of a Human Resources Information System
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokopová, Zdenka
dc.date.accepted 2016-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis objective is to design and create information system for human resources department of particular company. Theoretical part of thesis provides an insight into the fundamentals of information systems and human resources as a subject. This part also describes deployment posibilities and used web application programming technology. Theoretical part is enclosed with commercial providers/vendors research. Practical part contains system requirements analysis, database design and user guide with illustrations of the system user interface. It also describes system deployment and its security.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 43670
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-06-08


Files in this item

Files Size Format View Description
pospíchalová_2016_dp.zip 71.79Mb Unknown View/Open None
pospíchalová_2016_op.pdf 180.3Kb PDF View/Open None
pospíchalová_2016_vp.pdf 178.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account