Analýza procesu nakupování ve společnosti SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza procesu nakupování ve společnosti SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Cigánek, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:33Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:33Z
dc.date.issued 2016-04-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38480
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákupního procesu se zaměřením na vstupní kontrolu ve společnosti Schott Flat Glass, s. r. o. Cílem práce je zlepšit funkčnost vstupní kontroly, zabývat se problémy vznikající při dodávce nekvalitních materiálů a jejich příčin vzniku. V teoretické části práce je zpracovaná rešerše pro lepší pochopení části praktické. V praktické části je představena společnost a uvedené základních informace o procesu nákupu spolu s řízením neshodného výrobku. Následuje analýza současného stavu prováděná formou dotazování a pozorování spolu s využitím interních materiálů společnosti. Na závěr jsou uvedeny doporučené návrhy na zlepšení procesu nákupu i procesu vstupní kontroly
dc.format 72 (100 914 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita cs
dc.subject proces nákupu cs
dc.subject vstupní kontrola cs
dc.subject neshoda cs
dc.subject Paretova analýza cs
dc.subject FMEA cs
dc.subject Quality en
dc.subject Purchasing Process en
dc.subject Entrance Control en
dc.subject Difference en
dc.subject Patero Analysis en
dc.subject FMEA en
dc.title Analýza procesu nakupování ve společnosti SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
dc.title.alternative Process Analyse of Purchasing in SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis analyzes the purchasing process, focusing on incoming inspection at Schott Flat Glass, S.R.O. The goal of thesis is to improve the functionality of the incoming inspection as well as dealing with problems arising from the supply of substandard mate-rials and their causes. Theoretical part contains informations, which are necessary for better understanding of the practical part. Practical part consists from company introduction and basic information about the purchasing process, together with the management of nonconforming product. It follows analysis of the current state of implementation in the form of interviews and observations along with the use of internal materials company. At the end was suggested recommendation for improvement the purchasing process and input process control.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 43682
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-16


Files in this item

Files Size Format View Description
cigánek_2016_dp.pdf 2.643Mb PDF View/Open None
cigánek_2016_op.docx 25.74Kb Unknown View/Open None
cigánek_2016_vp.docx 22.31Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account