Problematika žádání a čerpání dotací ze státních fondů a fondů Evropské unie v oblasti environmentu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika žádání a čerpání dotací ze státních fondů a fondů Evropské unie v oblasti environmentu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášková, Eva
dc.contributor.author Březina, Jakub
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:35Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:35Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38499
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se žádání a čerpání dotací ze státních fondů a fondů EU v oblasti environmentu. Teoretická část popisuje regionální politiku EU, Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), dále pak minulé a současné programové období a státní fondy související s dotačními programy EU. Praktická část je postavena zejména na dotazníkovém šetření, jehož cílem je zjistit, v jaké míře obce na Uherskohradišťsku čerpají dotace a jaký vliv mají případné finanční prostředky na trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí dané obce.
dc.format 87 s. (122 731 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropské fondy cs
dc.subject regionální politika EU cs
dc.subject operační program cs
dc.subject dotace cs
dc.subject programové období cs
dc.subject státní fondy cs
dc.subject The European funds en
dc.subject Regional policy of the EU en
dc.subject operational programmes en
dc.subject subsidies en
dc.subject programming period en
dc.subject state funds en
dc.title Problematika žádání a čerpání dotací ze státních fondů a fondů Evropské unie v oblasti environmentu
dc.title.alternative The Problems of Applying for and Drawing the State Funds and the European Union Funds in the Area of the Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2016-06-06
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis refers to problems of applying for and drawing subsidies from state funds and EU funds in environment area. The theoretical part describes Regional policy of the European Union, primarily are crucial European Structural and Investment Funds (ESIF), further previous and contemporary programming period and State funds connected to the EU operational programmes. The practical part is particularly based on questionnaire survey whose aim is to clarify the extent to which villages in Uherské Hradiště region draw funds and what influence have potential and financial means on sustainable development and environment of given village.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 43712
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
březina_2016_dp.pdf 2.720Mb PDF View/Open None
březina_2016_op.pdf 162.8Kb PDF View/Open None
březina_2016_vp.pdf 73.41Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account