Analýza současných hrozeb terorismu v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza současných hrozeb terorismu v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vičar, Dušan
dc.contributor.author Hlavinka, Jan
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:43:38Z
dc.date.available 2016-11-28T11:43:38Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38518
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je prostřednictvím analýzy zjistit nejpravděpodobnější hrozby teroristických útoků, které ohrožují ČR. Práce je rozdělena na dvě části. Obsahem první, teoretické části, je definování terorismu jako takového včetně definování některých základních pojmů, které s touto problematikou souvisí. V této části je dále vymezen bezpečnostní systém ČR spolu s vymezením bezpečnostního prostředí a současné protiteroristické politiky, kterou Česká republika zastává. Obsahem druhé, praktické části, jsou mnou vytvořené scénáře teroristických útoků, které by se mohly budoucnosti uskutečnit na území ČR, vymezení a popis činností integrovaného záchranného systému v případě možného teroristic-kého útoku. V této části jsou také vypracovány návrhy možných opatření, která by mohla přispět ke zlepšení nebo odstranění nedostatků v bezpečnostním systému ČR. Některé z nich se podařilo pomocí analýzy odhalit.
dc.format 88 s. (129 564 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject terorismus cs
dc.subject protiteroristická politika cs
dc.subject organizovaný zločin cs
dc.subject extremismus cs
dc.subject bezpečnostní sys-tém cs
dc.subject bezpečnostní prostředí cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject riziko cs
dc.subject terrorism en
dc.subject counter-terrorism policy en
dc.subject organized crime en
dc.subject extremism en
dc.subject security system en
dc.subject security environment en
dc.subject threat en
dc.subject risk en
dc.title Analýza současných hrozeb terorismu v ČR
dc.title.alternative Analysis of the Current Threats of Terrorism in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mika, Otakar Jiří
dc.date.accepted 2016-06-07
dc.description.abstract-translated The main objective of this work is through the analysis to determine the most likely threat of terrorist attacks that threaten the Czech Republic. The work is divided into two parts. The content of the first theoretical part is to define terrorism as such and defining some fundamental concepts, which with this issue is related. In this section, is further defined by the security system of the Czech Republic together with the definition of the security envi-ronment and the current anti-terrorism policy, which the Czech Republic takes. The content of the second practical part are me created scenarios of terrorist attacks, which could in the future take place on the territory of the Czech Republic, the definition and description of the activities of the integrated rescue system in the event of a possible terrorist attack. In this section are also drawn up proposals for possible measures that could contribute to the improvement or the removal of deficiencies in the security system of the Czech Republic. Some of them, with the aid of analysis to uncover.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 43731
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-09


Files in this item

Files Size Format View Description
hlavinka_2016_dp.pdf 1.564Mb PDF View/Open None
hlavinka_2016_op.pdf 211.8Kb PDF View/Open None
hlavinka_2016_vp.pdf 167.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account