Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)

Show full item record

No preview available
Title: Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)
Author: Křížková, Magdaléna
Advisor: Trojan, Jakub
Abstract: V teoretické části práce na téma "Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)" se autorka věnuje nástro-jům, kterými je zajištěna ochrana životního prostředí v procesu územního řízení probíhají-cího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, přičemž za zá-kladní nástroj považuje pořízení územního plánu. V praktické části práce se pak již zabývá územním plánem Uherského Hradiště, a to průběhem jeho pořízení, souladem s dalšími územně analytickými podklady a zejména plochami veřejných prostranství s převahou ne-zpevněných ploch, které jsou určeny pro veřejnou zeleň (parky a zalesněná území, např. lokalita architektonického naleziště Sady a bývalého židovského hřbitova). U jednotlivých ploch se autorka zajímá o to, zda byl naplněn jejich hlavní účel, tj. umístění zeleně, včetně druhu a množství, a zda jsou zde i jiné přípustné prvky drobné architektury či technické infrastruktury.
URI: http://hdl.handle.net/10563/38534
Date: 2016-02-05
Availability: Bez omezení
Department: Ústav environmentální bezpečnosti
Discipline: Řízení environmentálních rizik
Grade for thesis and defense: B 43747


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
křížková_2016_dp.pdf 2.774Mb PDF View/Open None
křížková_2016_op.pdf 100.9Kb PDF View/Open None
křížková_2016_vp.pdf 66.25Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account