Projekt aplikace metody SMED ve společnosti TES Vsetín, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt aplikace metody SMED ve společnosti TES Vsetín, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pivodová, Pavlína
dc.contributor.author Hloch, Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:13Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:13Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38573
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je aplikace metody SMED ve společnosti TES Vsetín, s.r.o. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První z nich je teoretická část, ve které byly zpracovány teoretické poznatky z oblasti průmyslového inženýrství, štíhlé výroby, plýtvání, metody SMED, standardizace a dalších metod. V praktické části je nejdříve představena společnost TES Vsetín, s.r.o. a následně je provedena analýza současného stavu pracoviště a procesu seřízení na vybraném stroji. Na tuto část navazuje projektová část, ve které je aplikována metoda SMED. Výstupem metody jsou návrhy na zlepšení současného stavu. Na závěr práce jsou vyčísleny časové, finanční úspory, náklady projektu a jeho doba návratnosti.
dc.format 117 s. (181 078 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject SMED cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject OEE cs
dc.subject layout cs
dc.subject Lean Production en
dc.subject SMED en
dc.subject Waste en
dc.subject Industrial Engineering en
dc.subject Productivity en
dc.subject OEE en
dc.subject Layout en
dc.title Projekt aplikace metody SMED ve společnosti TES Vsetín, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Application of SMED Method in Company TES Vsetin, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stupka, Ján
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated The main goal of diploma thesis is application of SMED method in company TES Vsetin, Ltd. The diploma thesis is divided into two parts. The first of them is theoretical part, in which were processed theoretical knowledges of industrial engineering, lean manufacturing, waste, SMED method, standardization and other methods. In the practical part is firstly introduced TES Vsetin, Ltd. and subsequently the analysis of current state of the workplace and changeover process is performed on the selected machine. This part is followed by the project part, in which SMED method is applied. The outputs of the method are suggestions for improving of the current situation. In the end of the thesis there are calculated time, financial savings, costs of the project and its payback period.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 38982
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
hloch_2016_dp.pdf 4.898Mb PDF View/Open None
hloch_2016_op.pdf 566.2Kb PDF View/Open None
hloch_2016_vp.docx 24.53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account